Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Language, Education and Identity in Africa

Datum
donderdag 16 september 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Omschrijving

Taal, onderwijs en culturele identiteit zijn bepalende elementen in veel debatten over Afrika. Ze zijn belangrijk voor beter begrip van de effecten van het koloniale tijdperk op het continent én voor een inschatting over de toekomstige mogelijkheden van Afrika. Startpunt van dit proefschrift zijn de inzichten van Vansina en Prah, die stellen dat de oude culturele tradities in Afrika zijn vernietigd in de koloniale periode. Zij voorspellen dat nieuwe tradities zullen ontstaan, voor een deel gebaseerd in de Afrikaanse talen. Om deze voorspellingen te onderzoeken gebruikt het proefschrift een kwantitatieve vergelijkende analyse, met gebruikmaking van verschillende datasets. Via intercultureel psychologisch onderzoek (Hofstede) toont de studie aan dat er tekenen zijn dat zulke nieuwe culturele tradities inderdaad aan het ontstaan zijn. De oude, op ‘stammen’ gebaseerde indeling verliest snel aan betekenis; er zijn echter grote verschillen binnen Afrika. Na een nieuwe analyse van de ontwikkeling van de participatie in het onderwijs laat de studie voor het eerst zien dat een geleidelijke overgang naar het gebruik van Afrikaanse talen in het hoger onderwijs in Afrika in het komende decennium noodzakelijk zal zijn. Via een nieuw onderscheid tussen ‘onderscheiden’ en ‘ontworpen’ talen laat de studie bovendien zien dat een dergelijke overgang mogelijk is door gebruik te maken van een beperkt aantal talen. De studie vraagt aandacht voor het gebruik van talen die makkelijk te leren zijn en stelt vijf nieuwe principes voor, op basis waarvan wetenschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden.

Download hier de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

communicatie@leidenuniv.nl (071 527 4690)

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.