Universiteit Leiden

nl en

Debat

Twee pijlers: het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat

Datum
donderdag 10 juni 2021
Tijd
Locatie
Online

Waarom mogen politici de besluiten nemen die zij nemen? Op grond waarvan mag een rechter een uitspraak doen met grote politieke gevolgen? En met welk mandaat neemt een centrale bankier maatregelen, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de welvaartsdeling in een land?

Ruud Koole, Twee peilers

Ruud Koole stelt deze vragen centraal in zijn begin dit jaar verschenen boek Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat. De democratische rechtsstaat is gebaseerd op twee pijlers, zo beargumenteert hij. Een electorale pijler, waarin politieke partijen, parlement en regering handelen op basis van een kiezersmandaat. En een niet-electorale pijler, waarin niet-gekozen overheidsinstellingen als de rechterlijke macht, centrale banken en andere autoriteiten besluiten nemen die veel mensen raken. Als het goed is houden die pijlers elkaar in evenwicht met het oog op het welzijn van het volk. Maar functioneren zij nog wel goed? En is de verhouding tussen die twee pijlers nog wel in balans?

Het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) van de Universiteit Leiden organiseert op donderdag 10 juni 2021 een webinar over de thema’s uit het boek van Ruud Koole. Na een inleiding door de auteur zelf, geven Josette Daemen (Instituut Politieke Wetenschap) en Henk te Velde (Instituut voor Geschiedenis) commentaar. Daarna is er ruim de gelegenheid voor vragen van aanwezigen en discussie met de drie sprekers, onder leiding van Toon Kerkhoff (Instituut Bestuurskunde).

Aanmelden en deelnemen

Het webinar is vrij toegankelijk na registratie. Registreer nu en u ontvangt de details voor de Zoom meeting. De organisatie is in handen van Toon Kerkhoff en Tom Louwerse namens het CNPB.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.