Universiteit Leiden

nl en

ASCL Seminar: Retrieving lost paths in the rainforest after population collapse in Congo rainforest from 400 CE

Datum
donderdag 17 juni 2021
Tijd
Locatie
Online
Zaal
Online

Dit seminar zal online plaatsvinden. Aanmelden en meer informatie via de ASCL website. U ontvangt een link enkele dagen voor het seminar.

Algemeen wordt aangenomen dat de huidige verspreiding van Bantoetalen de vroege stadia van de Bantoe-expansie weerspiegelt, de grootste migratiegebeurtenis in de Afrikaanse prehistorie. Met behulp van 1149 radiokoolstofdateringen gekoppeld aan 115 aardewerkstijlen die zijn teruggevonden op 726 locaties in het Congo-regenwoud en aangrenzende gebieden, hebben Seidensticker et al. (2021) laten zien dat dit niet het geval is. Twee periodes van intensere menselijke activiteit, elk bestaande uit een expansiefase met wijdverbreide aardewerkstijlen en een regionaliseringsfase met veel meer lokale aardewerkstijlen, worden gescheiden door een wijdverbreide ineenstorting van de bevolking tussen 400 en 600 CE, gevolgd door een grote hervestiging eeuwen later. Samenvallend met nattere klimatologische omstandigheden, werd de ineenstorting mogelijk bevorderd door een langdurige epidemie. 

Over de spreker
Koen Bostoen (1975) is sinds 2011 hoogleraar Afrikaanse taalkunde en Swahili aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op de studie van Bantoetalen en interdisciplinaire benaderingen van het Afrikaanse verleden. Hij behaalde een ERC Starting Grant voor het KongoKing-project (2012-2016) en een ERC Consolidator's Grant voor het BantuFirst-project (2018-2022).

Foto credit: Koen Bostoen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.