Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Zin en onzin over Chinese invloed in Nederland

Datum
vrijdag 21 mei 2021
Tijd
Locatie
Online
Zaal
Via zoom

Onder President Xi Jinping ontpopt China zich als een grootmacht met mondiale ambities en zelfs als een rivaal van de Verenigde Staten. De handelsoorlog tussen China en de VS is ondertussen geëscaleerd tot een openlijk conflict dat allang niet meer alleen over handel gaat. In dit nieuwe geopolitieke klimaat zijn feiten of verdenkingen van Chinese invloed, beïnvloeding of zelfs inmenging in veel landen vaak de eerste tekenen geweest van een omslag in de perceptie van de vervlechting van de economie, maatschappij, cultuur en politiek met China. Dit geldt ook voor Nederland. Er worden nu duidelijk stappen gezet om oneigenlijk gebruik van samenwerking met China te voorkomen zonder de vele voordelen die daaraan verbonden zijn teniet te doen. Hoewel het verlies van de onschuld in onze betrekkingen met China heel belangrijk is, zijn hieraan toch ook schaduwzijden. In discussies over Chinese invloed wordt vaak de hele waaier van invloed, beïnvloeding, inmenging en zelfs sabotage vaak over een kam geschoren. Bovendien hebben aantijgingen van Chinese invloed uitermate negatieve gevolgen voor Chinees-Nederlandse personen, bedrijven en instellingen, ook wanneer hun volstrekt geen blaam treft. In deze lezing zal ik aan de hand van mijn recente onderzoek naar Chinese invloed binnen de Chinese gemeenschap in Nederland ingaan op deze problematiek, waarbij centraal staat wat de Nederlandse overheid en samenleving wel en vooral ook juist niet zou kunnen en moeten doen.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.