Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Utility Spots. Science Policy, Knowledge Transfer and the Politics of Proximity

  • J.P. Smit
Datum
donderdag 6 mei 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Is het onderzoek wel nuttig? Een vraag die veel emotie los kan maken bij wetenschappers, burgers en politici. Hoe we de vraag stellen en beantwoorden hangt af van waar wetenschap plaatsvindt. Dit proefschrift stelt dat het zinvol en vruchtbaar is om het onderzoek naar nuttigheid niet op vooraanstaande wetenschappers, dominante disciplines of invloedrijke organisaties te richten, maar de aandacht te verleggen naar plekken voor kennisuitwisseling en co-creatie, die ik 'utility spots' noem. Dit concept vult een wetenschapstheoretische lacune, omdat er traditioneel meer aandacht uitgaat naar waarheid.

In historisch onderzoek naar hybride plaatsen tussen wetenschap en maatschappij is dit concept verder ontwikkeld. In de periode 1950-1990 richtte ik mij onder andere op de plannen voor, en realisatie van, het Californische Silicon Valley, Europese instituten voor sociale en geesteswetenschappen en de komst van science parks naar Nederland. Vele ruimtelijke factoren blijken vorm te geven aan de uitwisseling van kennis binnen en tussen milieus: van architecturale ontwerpen, fysieke nabijheid en materiële infrastructuren tot stadsplanning, regionale ontwikkeling en geopolitiek. En het is niet alleen de kennis zelf die zich verplaatst; ook ruimtelijke modellen voor de organisatie van onderzoek circuleren.

Het bestuderen van 'utility spots' maakt de vervlechting van wetenschap met politiek, economie en cultuur tastbaar. Dit is ook nuttig voor reflectie op hedendaagse concepten in wetenschapsbeleid, zoals valorisatie en impact. Bij de ruimtelijke vormgeving van kennisoverdracht, in bijvoorbeeld living labs of incubators, moet er aandacht blijven voor de ‘politiek van nabijheid’: hoe werken deze plekken, met wie en, vooral ook voor wie.

Promotoren

  • Prof.dr. J.W. McAllister
  • Prof.dr. F.A.J. de Haas

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.