Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing Leids Historisch Dispuut Merlijn

Vissen in het verleden. Vroegmoderne ichtyologie in cultuurhistorisch perspectief

Datum
woensdag 28 april 2021
Tijd
Serie
Leids Historisch Dispuut Merlijn
Locatie
Online

Op 28 april vindt de eerste lezing van dit voorjaar van Leids Historisch Dispuut Merlijn plaats. Deze lezing is online.

Prof. dr. em. Paul Smith spreekt over zijn onderzoek naar de opkomst van de ichtyologie, de “vissenkunde”, in het midden van de zestiende eeuw. Wat was de cultuurhistorische context waarin dit nieuwe onderdeel van de natuurlijke historie zich ontwikkelde? Hoe gingen schrijvers en schilders uit die tijd om met de explosief groeiende kennis van de aquafauna? Hoe probeerden de eerste ichtyologen en hun drukkers aansluiting te vinden bij hun beoogde lezerspubliek?

Van Rabelais tot Brueghel de Oude

De volgende figuren zullen ter sprake komen: de Zwitserse Universalgelehrter Conrad Gessner als “ontdekker” en pleitbezorger van de vissenkunde; de Franse schrijver en medicus François Rabelais, die zijn personages kritische ooggetuigen laat zijn van de overgang van de antieke naar de nieuwe ichtyologie; de Franse dichter Guillaume du Bartas en de Zuid-Nederlandse schilder Jan Brueghel de Oude, die de aquafauna in woord en beeld weergeven. Ook staan we stil bij de opkomst van twee nieuwe sub-genres binnen de schilderkunst: de vismarktscène en het visstilleven, die tot grote bloei zullen komen in de zeventiende eeuw, met een meervoudige symboliek die kan variëren van ingetogen religiositeit tot obscene erotiek.

Deze lezing komt voort uit het NWO-onderzoeksproject A New History of Fishes waarin wetenschapsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis samenkomen. In zijn conclusie gaat Prof. Smith kort in op de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoeksproject.

Aanmelden voor de lezing van Paul Smith

Ja, ik meld mij graag aan voor de lezing
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.