Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting

FGGA Minorenmarkt

Datum
woensdag 28 april 2021 - vrijdag 30 april 2021
Locatie
Online

De faculteit Governance and Global Affairs biedt zeven verschillende minoren aan en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt ook een minor aan in Den Haag. Ontdek welke minor bij jou past op de FGGA minormarkt en schrijf je in via dit formulier.

De FGGA minorenmarkt start op woensdag 28 april en is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en andere universiteiten. 

Programma

De coordinator van de minor geeft een korte presentatie, daarna is er tijd om je vragen te stellen. 

Datum Tijd Minor Presentatie en Q&A door
Woensdag  28 april 11:00 - 12:00

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management (NL)

Dr. Valerie Pattyn, Tineke Choi MSc en studentambassadeurs Sterre Burmeister & Can Korkmaz
  13:00 - 14:00

Cyber Security Governance Essentials (ENG)

Donna Moens & 

Bjarne von Lampe

  15:00 - 16:00 Economie en Beleid (NL) Dr. Wimar Bolhuis & Yael Broos
Donderdag 29 april 11:00 - 12:00

Security, Safety and Justice (ENG)

Dr. Andrea Bartolucci
  13.00- 14:00

Public Administration: Multi-Level Governance (ENG)

Dr. Valerie Pattyn, Tineke Choi MSc en studentambassadeurs Sterre Burmeister & Can Korkmaz

 

15:00 - 16:00

Intelligence Studies (ENG)

Dr. Willemijn Aerdts
Vrijdag 30 april 11.00 - 12:00 Global Affairs (ENG) Dr.mr. Ernst Dijxhoorn
  13.00 - 14:00 Violence (15 EC: Set of two courses) (ENG) Prof. Marieke Liem (video) & Dr. Pauline Aarten

Meer informatie over de minoren

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Voor meer informatie ga naar  e-Studiegids.

De Engelstalige minor Cyber Security Governance Essentials is ontwikkeld om studenten van LIACS en ISGA met een interesse in cybersecurity en de bijbehorende uitdagingen de kans te bieden om meer technische en governance kennis op te doen ter voorbereiding op een specialisatie in cybersecurity.

De minor Cyber Security Governance Essentials is een serie van vijf vakken die studenten (1) een set van technische basisvaardigheden met betrekking tot cyberspace en cybersecurity bijbrengen en (2) waarbinnen verschillende vraagstukken aan bod komen die dieper ingaan op cyberspace en cybersecurity governance.
Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

De minor Economie en Beleid leert je om effectieve en doelmatige oplossingen te vinden voor de problemen waar het Nederlandse openbaar bestuur elke dag aan werkt.

De minor geeft je een basis van economische kennis en vaardigheden én biedt specialisatie in grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Daarmee is de minor een mooie aanvulling op andere bacheloropleidingen, omdat studenten uit verschillende disciplines leren om vanuit een economisch perspectief naar maatschappelijke problemen te kijken en daar doordachte beleidsantwoorden op te formuleren. Voor veel functies in het publieke domein is dit een cruciale vaardigheid.

Meer informatie vind je op de e-studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. De minor Global Affairs is gebaseerd op twee pijlers van internationale betrekkingen: internationale veiligheid en internationale politieke economie. Het doel van deze minor is om studenten te voorzien van de tools en kennis om de belangrijkste wereldwijde trends en uitdagingen te begrijpen. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. Sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog spelen inlichtingendiensten een belangrijke rol bij beleidsvorming en beleidsbeslissingen, met name met betrekking tot de interne veiligheid van een staat. In deze minor wordt aandacht besteed aan de structuur, werkmethoden en de kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken die worden gebruikt door inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de laatste helft van de 20e eeuw en het heden. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. Het doel van deze minor is om studenten in staat stellen om complexe bestuursproblemen in een nationale en internationale context te analyseren. In deze minor besteden studenten aandacht aan de besluitvormingsprocessen in, de interacties tussen en binnen verschillende niveaus en organisaties. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. De kennisbasis die deze minor biedt om veiligheid gerelateerde onderwerpen te analyseren, is multidisciplinair en heeft betrekking op drie brede academische thema's die verband houden met specifieke wetenschapsgebieden: Security, Safety en Justice. Om dit brede kennisspectrum aan studenten te kunnen aanbieden, hebben de TU Delft en de Universiteit Leiden een samenwerking opgezet. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

In september 2021 kun je twee nieuwe vakken 'Violence' volgen. Derdejaars bachelorstudenten met interesse in geweldstudies kunnen zich inschrijven voor deze set van twee vakken van 15 ECTS.
De twee vakken richten zich op interpersoonlijk geweld (d.w.z. geweld dat plaatsvindt tussen individuen), de meest voorkomende vormen waaronder fysiek geweld en seksueel geweld. Je bestudeert de oorsprong, verbanden, sociale contexten en veerkracht na het ervaren van geweld. Je gaat dieper in op de manieren waarop we geweld kunnen voorkomen en erop kunnen reageren.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend vakkenpakket waarmee je je kennis en competenties kunt verbreden of specialiseren. De meeste minoren duren een semester en hebben een omvang van 30 studiepunten, vaak gelijk aan de grootte van je keuzeruimte. 

Je kunt je registreren voor een minor via uSis vanaf 3 mei 13:00 uur tot en met 15 juli 2021. 

Meer informatie over minoren 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.