Universiteit Leiden

nl en

Promotie

G.B. Salm en A. Salm GBzn en de ontwikkeling van de bouwpraktijk in Nederland tussen 1848 en 1915

  • R.V. van der Kuijp
Datum
donderdag 25 maart 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In het proefschrift G.B. Salm en A. Salm G.B. zn. en de ontwikkeling van de bouwpraktijk in Nederland tussen 1848 en 1915 wordt het leven en werk onderzocht van vader en zoon Salm. Hun gebouwen zijn op het eerste gezicht moeilijk te plaatsen binnen de architectuurgeschiedenis van de negentiende eeuw, waardoor zij al snel ingedeeld worden bij de ‘eclectici’, de groep architecten die een mengvorm van stijlen presenteerde als een eigentijds alternatief voor de gevoelde ‘impasse’ in de architectuur. 

De vraag die in dit proefschrift is onderzocht is of dit etiket wel terecht is. Over de opvattingen die aan de ontwerpen van vader en zoon Salm ten grondslag liggen is immers nauwelijks iets bekend. Een nader onderzoek en analyse van hun opvattingen en architectonisch oeuvre heeft dan ook plaatsgevonden om te onderzoeken wat de werkelijke plaats van vader en zoon Salm is geweest in de negentiende-eeuwse architectuur. Betoogd wordt dat vader en zoon Salm vanuit een hele praktische houding tot de eclectici gerekend moeten worden. Bijzonder aan dit proefschrift is de beschrijving van de dagelijkse architectenpraktijk met alle creatieve maar ook financiële uitdagingen voor vader en zoon Salm.

Dergelijke financiële gegevens zijn zelden tot nooit aanwezig en dat maakt dit onderzoek uniek. Het geeft een unieke inkijk in het leven van de architect als ondernemer in de negentiende eeuw inclusief de spanningen met klanten. Met dit onderzoek is weer een stuk negentiende-eeuwse architectuurgeschiedenis verder ingevuld.

Lees een uitgebreide samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. S.P.M. Bussels

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.