Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Labouring with large stones

  • Y. Boswinkel
Datum
woensdag 17 februari 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de mogelijke impact die de bouw van grootschalige fortificaties had op de (lokale) gemeenschap ten tijde van de Late Bronstijd in Griekenland (1600 – 1050 voor onze jaartelling). Met name de kosten, in arbeid, worden hierin berekend en afgezet tegen de mogelijke bevolkingsomvang van de onderzochte gemeenschap. Het berekenen van de arbeidskosten omvat de deconstructie van het bouwproces in verschillende sub-processen waarbij voor elk van deze processen de benodigde inspanning wordt berekend. Hoewel een dergelijke kostenberekening nooit een absoluut antwoord kan geven over de daadwerkelijke inspanningen, kunnen de relatieve kosten wel degelijk wat zeggen over de schaal van de investeringen. Vandaar dat naast de fortificaties er ook andere gebouwen (huizen) worden bestudeerd, zodat een vergelijking kan worden gemaakt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de gekozen bouwstijl, hoewel erg indrukwekkend vanwege het gebruik van enorme stenen, niet extreem kostbaar is. De decoratieve stijl ter plaatse van bepaalde poorten in de fortificaties, daarentegen, zijn wel zeer kostbaar en worden daarom maar spaarzaam toegepast. De fortificaties zelf zijn zeker flinke investeringen, zoals de vergelijking met de huizen laat zien. Bovendien zijn de kosten voor het fortificeren van een klein oppervlak, relatief, veel hoger dan voor het fortificeren van een groot oppervlak. Tevens blijkt dat de bouw van de fortificaties zelf waarschijnlijk geen zodanig grote impact hadden op de gemeenschap dat zij de investering niet zou kunnen dragen. Althans, zolang er geen andere factoren waren die een (grootschalige) negatieve impact hadden op de gemeenschappen en hun levensonderhoud. 

Promotor

  • Prof.dr. A. Brysbaert

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.