Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Construction and Validation of the Apperception Test God Representations: An Implicit Measure to Assess God Representations

  • H.P. Stulp
Datum
donderdag 25 februari 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift rapporteert over de constructie en validering van de Apperception Test God Representations. Ten eerste demonstreerden de resultaten van een meta-analyse dat voor aanhangers van monotheïstische religies de waargenomen en ervaren relatie met de persoonlijke god waar ze in geloven, geassocieerd was met welbevinden en psychologische stress. Ook hielden, zoals verwacht op basis van de object-relatie-en de gehechtheidstheorie, Godsrepresentaties verband met het beeld van zelf en anderen en met neuroticisme/optimisme. Echter, deze resultaten zijn vooral gebaseerd op zelfrapportagemetingen van Godsrepresentaties, die geacht worden vatbaar te zijn voor sociale wenselijkheids- en doctrine-effecten.

Veel wetenschappers gaan ervan uit dat Godsrepresentaties voor een belangrijk deel impliciet zijn. Omdat er geen goed-gevalideerde instrumenten voor impliciete Godsrepresentaties bestonden, is in dit promotieproject de validiteit van een nieuw ontwikkeld instrument onderzocht. In een groep van 74 christelijke patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en een groep van 74 christelijke niet-patiënten zijn de associaties tussen impliciet gemeten Godsrepresentaties en impliciet en expliciet gemeten psychologische stress en object-relationeel functioneren, en expliciet gemeten persoonlijkheidsfunctioneren, vergeleken met de associaties tussen expliciet gemeten Godsrepresentaties en deze variabelen.

Bij de patiënten werd het verband tussen veranderingen in Godsrepresentaties en veranderingen in psychologische stress en expliciet object-relationeel functioneren na psychotherapie onderzocht. De resultaten vormden overwegend een onderbouwing van de constructvaliditeit van de ATGR.

Promotoren

  • Prof.dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
  • Prof.dr. G.G.Glas (UvA)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.