Universiteit Leiden

nl en

Leiden Law Exchange (LLX) Lunchbijeenkomst

  • Prof. dr. M.G.W. den Boer
  • Dr. M. Fink
  • Prof. dr. mr. M.H.A. Strik
  • Dr. J.A.J. Leijtens
Datum
dinsdag 26 januari 2021
Tijd
Locatie
Online

Het Europa Instituut van de Universiteit Leiden organiseert
in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie

Deelname aan Frontex-operaties:  vragen van verantwoordelijk


Leiden Law Exchange (LLX)-bijeenkomsten zijn actualiteitenseminars waarbij beleidsmedewerkers, academici en mensen uit het veld bijeenkomen om in een informele setting over actuele vraagstukken van EU recht te spreken.

In recente berichtgeving in de nationale en internationale media is gewag gemaakt van de betrokkenheid bij illegale pushbacks door het Europese Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) en de grenswachten van lidstaten die deelnemen aan gemeenschappelijke operaties aan de buitengrenzen. Het vormde de aanleiding voor een kritisch onderhoud door het Europees Parlement van de Uitvoerend Directeur Fabrice Leggeri en de roep om zijn aftreden door verschillende MEPs en NGOs.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen organiseert het Europa Instituut in samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie een bijeenkomst om te kijken naar de manier waarop verantwoordelijkheden tussen het agentschap en de lidstaten zijn afgebakend. Wat betekent de oprichting van een Standing Corps onder het nieuwe mandaat van het Agentschap? Waar liggen kansen en risico’s voor Nederlandse deelname aan Frontex activiteiten?

Deelname aan deze bijeenkomst is alleen op uitnodiging. De Chatham House Rules zijn van toepassing. Verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Ali Abadi: a.ali.abadi@law.leidenuniv.nl

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 januari van 12:00-14:00. De discussie zal kort worden ingeleid door een aantal sprekers, waarna er een open gesprek zal volgen tussen de verschillende deelnemers.

De voertaal is Nederlands, maar een enkele bijdrage zal in het Engels zijn. In verband met de coronarestricties vindt deze bijeenkomst plaats via MS Teams.

Programma

12:00  Welkom
             Prof. dr. Monica den Boer, Nederlandse Defensie Academie

12:15   Legal responsibility under Frontex joint operations (Engels)
             Dr. Melanie Fink, Europa Instituut, Universiteit Leiden

12.30  Politieke verantwoordelijkheid
            Prof. dr. Tineke Strik, Lid van het Europees Parlement (GroenLinks) en Hoogleraar
            Burgerschap en Migratierecht, Universiteit Nijmegen
                        

12:45  Vraagstukken uit de praktijk
            - Dr. Hans Leijtens, Commandant Koninklijke Marechaussee
            - 
Spreker MJ&V (TBC)

13:00  Open discussie met deelnemers

13:45  Afsluiting
            Prof. dr. Jorrit Rijpma, Europa Instituut, Universiteit Leiden


 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.