Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Bayesian learning: challenges, limitations and pragmatics

  • R. de Heide
Datum
dinsdag 26 januari 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over het leren van data op een Bayesiaanse wijze. Statistiek en machine learning gaan over de vraag hoe mensen en computers kunnen leren van data. Bayesiaanse methodes worden in deze vakgebieden veel gebruikt, echter, ze hebben bepaalde beperkingen en interpretatieproblemen die niet altijd worden onderkend. In twee hoofdstukken van dit proefschrift onderzoeken we een dergelijke beperking en omzeilen we deze door een verruiming van het standaardkader van de Bayesiaanse methode. In twee andere hoofdstukken nemen we door hoe verschillende filosofische interpretaties van het Bayesianisme wiskundige definities en stellingen beïnvloeden. In de overige twee hoofdstukken passen we zelf Bayesiaanse methodes toe op interessante statistische problemen.

In hoofdstuk 5 introduceren we een nieuwe theorie voor het toetsen van hypotheses. Hypothesetoetsen speelt een belangrijke rol in vele vakgebieden waar statistiek wordt toegepast, zoals gedrags- en maatschappijwetenschappen, natuurwetenschappen, medicijnonderzoek, enzovoorts. Veelal worden methodes gebruikt die gebaseerd zijn op p-waardes, ook al worden die de afgelopen 50 jaar sterk bekritiseerd. Sommigen stellen voor om het te vervangen door methodes gebaseerd op de Bayes factor, maar ook die methodes hebben hun beperkingen, die we onderzoeken en uitleggen in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 introduceren we een nieuwe theorie voor hypothesetoetsen gebaseerd op de zgn. e-waarde, die hopelijk de p-waarde in de toekomst gaat vervangen. De e-waarde is flexibel: hij kan gebaseerd worden op frequentistische en Bayesiaanse toetsfilosofiën, e-waardes resulterend uit verschillende experimenten kunnen eenvoudig gecombineerd worden, en e-waardes hebben een intuïtieve interpretatie.

Promotoren

  • Prof.dr. P.D. Grünwald
  • Prof.dr. J.J. Meulman

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.