Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Improving sound financial decision-making

Datum
donderdag 10 december 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor

  • Prof.dr. W. van Dijk

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Samenvatting

Minou van der Werf heeft gekeken hoe verstandig financieel gedrag bevorderd kan worden. In vier veldexperimenten heeft ze zich gericht op het bevorderen van spaargedrag, het verminderen van no-shows bij afspraken met de Groningse Kredietbank en op het bevorderen van bewuste leenkeuzes bij persoonlijke leningen en bij studieleningen. 

Haar belangrijkste bevinding is dat wetenschappelijke inzichten van toegevoegde waarde zijn bij het bevorderen van verstandige financiële keuzes. Relatief simpele en goedkope gedragsinterventies zorgden ervoor dat het aantal no-shows bij de Groningse Kredietbank met de helft werd gereduceerd, dat consumenten voor een kortere looptijd van hun persoonlijke lening kozen, en dat meer studenten hun lening naar beneden aanpasten.

Van der Werf pleit ervoor dat al in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke inzichten bij educatie, beleid en regelgeving.‘Als we gedrag ten goede willen veranderen dan zullen we moeten nadenken over manieren waarop inzichten uit de sociale psychologie geïmplementeerd kunnen worden in bestaand beleid en bestaande processen of systemen. We moeten ons er steeds bewust van zijn dat niet alleen de inhoud van het beleid, de processen of de systemen van belang zijn, maar dat ook de manier waarop deze is vormgegeven, gedrag een bepaalde richting opstuurt. Alleen als we daar rekening mee houden kunnen we voorkomen dat gedrag onopzettelijk wordt gestuurd in een richting van onverstandige financiële keuzes.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.