Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Placebo And Nocebo Effects On Itch

Datum
woensdag 18 november 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Placebo- en nocebo-effecten zijn respectievelijk positieve en negatieve behandeleffecten, welke geen verband houden met het behandelingsmechanisme, maar welke kunnen worden toegeschreven aan de verwachtingen van de patiënt. Van placebo- en nocebo-effecten is bekend dat ze een rol spelen bij de behandeleffecten van verschillende symptomen en aandoeningen, vooral op het gebied van pijn. Het primaire doel van het huidige proefschrift was om de kennis van placebo- en nocebo-effecten op het gebied van jeuk te vergroten.

De bevindingen van de studies in dit proefschrift laten zien dat placebo- en nocebo-effecten een rol spelen bij jeukbeleving. We vonden dat jeuk zeer ontvankelijk is voor suggesties en dat placebo- en nocebo-effecten op jeuk kunnen worden geïnduceerd door verbale suggestie en conditionering. Hierbij laten onze bevindingen voor het eerst zien dat met name de combinatie van conditionering met verbale suggestie het beste effect bewerkstelligt bij het induceren van zowel placebo- als nocebo-effecten op jeuk. Dit is in overeenstemming met placebo-onderzoek bij pijn. Een nieuwe en tevens veelbelovende bevinding is dat eerder ontstane nocebo-effecten op jeuk weer kunnen worden omgekeerd door middel van counterconditionering.

Toekomstig onderzoek kan voortbouwen op de bevindingen van dit proefschrift om onze kennis over placebo- en nocebo effecten op jeuk verder te vergroten. Deze kennis kan aanknopingspunten bieden om verder te onderzoeken hoe we deze placebo- en nocebo-effecten het beste kunnen maximaliseren respectievelijk minimaliseren, ook in een klinische setting, om uiteindelijk interventies voor patiënten met chronische jeuk te optimaliseren.

Promotoren

  • Prof.dr. A.W.M Evers
  • Prof.dr. P.C.M. van de Kerkhof (Radboud  UMC)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.