Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Kroonvoordracht

De mens: manipulator van zijn leefomgeving

Datum
vrijdag 6 november 2020
Tijd
Locatie
Online lezing

Bekijk de lezing terug

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vanwege de beperkende omstandigheden in verband met COVID-19, is het helaas niet mogelijk de de Kroonvoordracht van 2020 bij te wonen. U kunt daarom de lezing online volgen.

Over de lezing

Mensen manipuleren hun leefomgeving al vele tienduizenden jaren. Het begon met het gebruik van vuur. In de loop van de tijd volgden het kappen van bos, het produceren van voedsel en het vergroten van het leefbare oppervlak. Deze stappen vereisten technische vaardigheden in een toenemende vorm van ingewikkeldheid. De impuls om de leefomgeving te ‘verbeteren’ is een menselijke eigenschap. Bij dieren en sommige planten komt deze eigenschap ook voor, maar bij de mens is hij het sterkst ontwikkeld. De ingrepen hadden en hebben ook negatieve kanten. 

Manipulatie van waterstromen: de qanat (Marokko), onderaardse tunnels die grondwater verplaatsen over grote afstanden. Op de afbeelding een rij van mangaten voor onderhoud (foto: W.J. Kuijper).

Over de Kroonoverdracht

Sinds 1971 (vanaf 1983 jaarlijks) wordt door de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie de ‘Kroonvoordracht’ georganiseerd. Deze lezingenserie is vernoemd naar de oprichter Gerrit Heinrich Kroon (1868-1945). Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van de fysische antropologie of archeologie, uit binnen- of buitenland, uitgenodigd een lezing over zijn/haar onderzoek te houden. Dit jaar valt de eer te beurt aan de Leidse emeritus hoogleraar dr. Corrie C. Bakels, verbonden aan de Faculteit der Archeologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.