Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Datum
donderdag 19 november 2020
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft zich in de afgelopen decennia in rap tempo voltrokken. Met relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals het ontstaan van de platformeconomie, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de trend van flexibilisering in de komende jaren verder zal worden voortgezet.

In deze lezing zal Olaf van Vliet eerst de oorzaken van flexibilisering bespreken, onder andere de arbeidsmarkteffecten van globalisering en technologische vooruitgang. 
Vervolgens zal Van Vliet denkrichtingen verkennen voor de toekomstige beleidsvorming op dit terrein. Daarbij zullen ook recente beleidsvoorstellen worden bekeken, zoals de voorstellen van de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap). Ook wordt ingegaan op de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.