Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Debat

Cleveringabijeenkomst Utrecht - Amersfoort 2020

Datum
donderdag 26 november 2020
Locatie
Online

Alle Leidse alumni, studenten en andere geïnteresseerden zijn online welkom op donderdag 26 november 2020 bij de online 'Cleveringabijeenkomst Utrecht - Amersfoort '.

Prof.dr. Carsten de Dreu 'Waarom vechten mensen?' en prof.dr. David Fontijn 'Vrede en Wreedheid. Wat het (on)aangename verleden van de mensheid ons vertelt over onszelf' verzorgen deze avond voor u een duolezing.

Online

Het Leids Universiteits Fonds organiseert tesamen met alumni-comitees sinds 1946 jaarlijks wereldwijd Cleveringabijeenkomsten om de beroemde protestrede gehouden door professor Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 te gedenken.

Dit jaar is het door de Covid-19 uitbraak lastig de traditie van een live Cleveringabijeenkomst in diverse steden en landen voort te kunnen zetten.

Het Cleveringacomité Utrecht-Amersfoort heeft daarom gekozen voor een online Cleveringa duolezing op 26 november 20.00 uur.

Sprekers - Aanmelding - Contact

Prof.dr. Carsten de Dreu, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie

Prof.dr. David Fontijn, hoogleraar Archaeology of Early Europe

Datum    : Donderdag 26 november 2020
Locatie   : Online
Start        : 20.00 uur
Kosten    : Geen
Voertaal : Nederlands
U kunt zich aanmelden via deze link. U ontvangt hierna een bevestigingsmail. De link volgt voorafgaand aan het debat. 

Frederieke Dijkman-Post (1991)
Alexander Bruning (1989), penningmeester
Ingrid Sickler-Westerink (1978)
Adrienne Hoevers (1987)
Ernst Boucher (1987)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, hielden meerdere Leidse hoogleraren protestcolleges naar aanleiding van het ontslag van joodse collega’s.

Professor Barge, hoogleraar Anatomie en Embryologie, hield een college waarin hij korte metten maakte met de opvattingen van de nazi’s over rassenleer. Professor Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit, legde in zijn protestrede haarfijn uit waarom de maatregelen van de Duitse bezetter in strijd waren met het volkerenrecht. Ook professor Van Holk, hoogleraar Theologie, hield een protestrede. In het op de protestrede volgende college behandelde Van Holk de joodse wijsgeer Spinoza.

Om deze beroemde protestredes te gedenken, organiseert het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Cleveringa-comités jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten (ook wel 26 november-bijeenkomsten genoemd). Leidse wetenschappers houden rond 26 november over de hele wereld interessante Cleveringalezingen.

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met 
Frederieke Dijkman-Post
dijkmanpost@outlook.com
Cleveringacomité Utrecht-Amersfoort

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.