Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Debat

Cleveringabijeenkomst Leiden 2020

Datum
woensdag 25 november 2020
Tijd
Locatie
Online

Alle Leidse alumni, studenten en andere geïnteresseerden zijn online welkom bij de Engelstalige, online 'Cleveringabijeenkomst Leiden' met als titel:

Corrosie van internationale betrekkingen

Met

 • Prof.mr.dr. Maartje van der Woude
 • Prof.dr. Theo Brinkel
 • Prof.mr.dr. Erwin Muller
 • Prof.dr. Alexander Rinnooy Kan
 • Prof.dr. Rob de Wijk

Het Leids Universiteits Fonds organiseert tesamen met alumni-comitees sinds 1946 jaarlijks wereldwijd Cleveringabijeenkomsten om de beroemde protestrede gehouden door professor Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 te gedenken.

Vanuit het Groot Auditorium, op dezelfde plek waar professor Cleveringa tachtig jaar geleden zijn vlammende betoog hield, zenden we voor al onze Leidse alumni wereldwijd die avond live een Engelstalig debat uit met vijf Leidse hoogleraren met als onderwerp: "De corrosie van internationale betrekkingen".

Programma - Aanmelding - Contact

In de Leidse Cleveringabijeenkomst van 2020, die in dit jaar van coronamaatregelen ook in binnen- en buitenland digitaal wordt aangeboden als vervanging voor fysieke bijeenkomsten, willen we het actuele thema van de corrosie van internationale betrekkingen nader beschouwen vanuit verschillende invalshoeken.

We vragen onderstaande vijf Leidse hoogleraren om een korte pitch te houden waarin ze op basis van hun specialisme over deze corrosie spreken, waarna zij met elkaar in debat gaan.

De sprekers zijn:

Professor Maartje van der Woude – Hoogleraar Rechtssociologie
Professor Alexander Rinnooy Kan – Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde UvA en Leids alumnus
Professor Erwin Muller – Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht
Professor Theo Brinkel – Bijzonder hoogleraar op het gebied van militair-maatschappelijke studies
Professor Rob de Wijk - Hoogleraar International Relations and Security

De bijeenkomst wordt in verband met alle internationale alumni wereldwijd gehouden in het Engels.

Johnson die met een wetsvoorstel het door hemzelf een jaar eerder gesloten verdrag met de EU torpedeert, Erdogan die marine- en onderzoeksschepen naar Grieks gebied stuurt om daar op zoek te gaan naar olie, Netanyahu die zonder zijn minister van buitenlandse zaken daarin te kennen een verdrag met Bahrein sluit, het onbehouwen gedrag van leiders als Trump en Poetin, de algemene neiging de eigen economie te willen beschermen en de grenzen te sluiten voor anderen… Het lijkt erop dat we, ruim 20 jaar nadat de socioloog en historicus Richard Sennet schreef over The Corrosion of Character nu te maken hebben met de corrosion of international relations and cooperation.

Voor Sennet ging het erom dat de flexibilisering van productie en arbeidsmarkt ervoor hebben gezorgd dat normen en waarden hun betekenis zijn gaan verliezen. Die flexibilisering botst met de fundamentele menselijke behoefte aan stabiliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Mogelijk hebben de twee vormen van corrosie dan ook iets met elkaar te maken. Het gevoel van onzekerheid dat doorgeschoten tendensen tot flexibilisering en globalisering mede teweeg hebben gebracht, is een voedingsbodem voor fundamentalisme en populisme – en zijn dat niet eigenschappen die bovengenoemde leiders in zekere mate delen?
En die hen wellicht ook inspireren tot eigengereid en protectionistisch gedrag op het internationale toneel en acties die de internationale rechtsorde aantasten?

Datum  : Woensdag 25 november 2020
Locatie : Online
Start      : 20.00 uur
Einde    : Omstreeks 21.15 uur
Kosten  : Geen
Voertaal: Engels
U kunt zich aanmelden via deze link. U ontvangt hierna een bevestigingsmail. De link volgt voorafgaand aan het debat. 

 • Prof.dr. R.B. (Bas) ter Haar Romeny,  Voorzitter (1986 - SSR)
 • Mw. drs. H.J. (Hanneke) Wiessing, Secretaris (1984 - Quintus)
 • Drs. G.V. van Duyneveldt, Penningmeester (1991 - Augustinus)
 • W.R.J. (Wiltfried) Idema, Commissaris Alumnirelaties  (1980 - Minerva)
 • Drs. P.G. (Peter) Nederpel, Commissaris Alumnirelaties (1989 - Horus Fonds, Catena)
 • Drs. M.J. (Michael) Juffermans, Commissaris Alumnirelaties (1990 -Quintus)
 • Flo Rosenberg,  Commissaris Studentenrelaties (2016- Minerva)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, hielden meerdere Leidse hoogleraren protestcolleges naar aanleiding van het ontslag van joodse collega’s.

Professor Barge, hoogleraar Anatomie en Embryologie, hield een college waarin hij korte metten maakte met de opvattingen van de nazi’s over rassenleer. Professor Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit, legde in zijn protestrede haarfijn uit waarom de maatregelen van de Duitse bezetter in strijd waren met het volkerenrecht. Ook professor Van Holk, hoogleraar Theologie, hield een protestrede. In het op de protestrede volgende college behandelde Van Holk de joodse wijsgeer Spinoza.

Om deze beroemde protestredes te gedenken, organiseert het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Cleveringa-comités jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten (ook wel 26 november-bijeenkomsten genoemd). Leidse wetenschappers houden rond 26 november over de hele wereld interessante Cleveringalezingen.

Hanneke Wiessing
h.j.wiessing@bb.leidenuniv.nl 
Cleveringacomité Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.