Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Training

Training ‘Ondermijning’

Datum
woensdag 14 oktober 2020 - vrijdag 16 oktober 2020
Locatie
SBS
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Ondermijning van de democratische rechtsorde

Er zijn recent veel ontwikkelingen rondom het thema ondermijning. Critici stellen echter dat er niets nieuw aan de thematiek is, terwijl anderen stellen dat er wel degelijk wat veranderd is. 

Ondermijning wordt door de Rijksoverheid gedefinieerd als “stelselmatige, doelbewuste en in vele gevallen heimelijke activiteiten die door de nagestreefde doelen, de gebruikte middelen of ressorterende effecten de democratische rechtstaat, de bijbehorende instituties en onderlinge samenhang tussen burgers verzwakken, destabiliseren, ondergraven of saboteren.” Er is veel overlap met concepten als ‘hybride dreiging’ - waar de NCTV mee werkt - en ‘hybride conflict/ oorlogsvoering’. Wat vooral veranderd is, is de maatschappelijke context en de ontwikkelingen qua technologie en media, waardoor ondermijning een steeds prangender probleem is geworden en de dynamiek rondom ondermijning de afgelopen jaren is veranderd.

In de training ‘Ondermijning’ wordt ingegaan op verschillende verschijningsvormen van ondermijning van de rechtsorde in liberale democratieën in het afgelopen decennium, en de antidemocratische en anti-integratieve uitwerking hiervan. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van cases aan de slag met vragen en uitdagingen omtrent het herkennen en duiden van tactieken en instrumenten van ondermijning, de (mogelijke) strategieën en ideeën hierachter en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over mogelijke interventies en handelingsperspectieven.  

Meer informatie over deze training

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.