Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The NET effect of novel treatments in lupus nephritis

  • T. Kraaij
Datum
woensdag 7 oktober 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift wordt ingegaan op de rol van een nieuw ontdekte vorm van celdood, formatie van “neutrophil extracellular traps” (NETs), in de auto-immuunziekten SLE en ANCA-vasculitis.

Met een nieuwe methode gebaseerd op geautomatiseerde microscopie wordt verhoogde NET uitscheiding in SLE en ANCA-vasculitis patiënten gezien. Belangrijke NET-inducerende factoren in SLE zijn antistoffen maar in ANCA-vasculitis is NET uitscheiding onafhankelijk van antistoffen. Onder andere deze bevindingen impliceren dat NETs in beide auto-immuunziekten een andere rol spelen en ze hebben geleid tot meer begrip over pathofysiologie van deze ziekten.

Verder worden de resultaten gepresenteerd van de Synbiose studie waarin een combinatie wordt gebruikt van rituximab en belimumab voor behandeling van ernstige refractaire SLE. Deze twee middelen hebben effecten op B-cellen en vooraf verwachtten we dat de combinatie effect zou hebben op autoreactieve B-cellen; de afweercellen die schadelijke autoantistoffen maken. Na een half jaar en na 2 jaar behandeling zagen we dat de combinatiebehandeling had geleid tot gunstige effecten op het afweersysteem van patiënten; NET uitscheiding nam af, autoantistoffen verminderden en er was een gunstig effect te zien op B-cellen. Daarnaast zien we goede klinische effecten van de behandeling.

Concluderend heeft dit proefschrift bijgedragen aan kennis over de achtergrond van SLE en ANCA-vasculitis. We hebben laten zien dat NETs een rol spelen in deze ziekten en verder dat NETs verschillende eigenschappen hebben. Ook kan het mechanisme van NET uitscheiding worden beïnvloed door de combinatietherapie, vermoedelijk doordat autoreactieve B-cellen verminderen en daardoor schadelijke autoantistoffen. Deze studies zijn een belangrijke voorzet geweest voor grotere studies die momenteel uitgevoerd worden, waarbij de combinatiebehandeling verder wordt onderzocht zodat we meer kunnen leren over de immunologische en natuurlijk klinische effecten.

Promotoren

  • Prof.dr. C. van Kooten
  • Prof.dr. T.J. Rabelink

 Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.