Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Menière's disease: clinical aspects, diagnostic tests and interventions

  • B.F. van Esch
Datum
donderdag 15 oktober 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

De ziekte van Menière kenmerkt zich door spontane draaiduizeligheidsaanvallen, gehoorverlies, oorsuizen en drukgevoel in het oor. Er is een grote variabiliteit in het beloop en er is nog veel onbekend over de diagnostische waarde van evenwichtstesten en de effectiviteit van behandelingen. Wat is de leeftijd van openbaring van de ziekte, hoe vaak komt een tweede vorm van duizeligheid voor? Zijn er symptomen te identificeren waarmee Menièrepatiënten zich onderscheiden van migraineuze duizeligheid dan wel van duizeligheidsaanvallen zonder begeleidende verschijnselen? Wat is de diagnostische waarde van de video-head impulse test (vHIT) bij patiënten met duizeligheid? Zien we vaker een afwijkende vHIT bij Menièrepatiënten in verder gevorderd stadium? En welke behandeling is effectief? In dit proefschrift is een antwoord gezocht op deze vragen. 

De vragen zijn beantwoord met patiëntgegevens van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, een samenwerking tussen de KNO-heelkunde en de neurologie. De gegevens laten zien dat de ziekte zich vooral openbaart op middelbare leeftijd, bijna één derde van de patiënten heeft een tweede vorm van duizeligheid en er zijn geen symptomen waarmee onderscheidt van migraineuze vertigo of patiënten met alleen duizeligheidsaanvallen gemaakt kan worden. De vHIT blijkt een goede eerste test voor onderzoek naar uitval van het evenwichtsorgaan. Er werd niet vaker een afwijkende test uitslag van de vHIT gezien wanneer werd gekeken naar het stadium van de ziekte. Er blijkt geen effectiviteit voor betahistine en positieve druk therapie. Injecties in het (midden-)oor met prednison of het antibioticum gentamicine lijken effectief maar de dosis, injectiefrequentie en duur moeten nog nader worden onderzocht. 

Promotor

  • Prof.dr. P.P.G. van Benthem

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.