Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Alumnitafel 'Personen met verward gedrag'

Datum
dinsdag 6 oktober 2020
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Alumnitafels zijn terugkerende netwerkbijeenkomsten voor alumni die een opleiding bij het Cluster Veiligheid van het Centre for Professional Learning (CPL) hebben gevolgd. De eerst volgende alumnitafel vindt online plaats op dinsdag 6 oktober en gaat in op het onderwerp 'Personen met verward gedrag'. De volgende edities van de alumnitafels vinden plaats in februari 2021 en mei 2021.

Hoe ziet een alumnitafel eruit?

  1. Presentatie actuele casus
  2. Korte verkenning casus door praktijkdeskundige en/of onderzoeker
  3. Samen met elkaar en een van de fellows van het CPL gaan deelnemers in gesprek over de casus en de dilemma’s die zij daarin zien. Daarbij verkennen zij verschillende handelingsperspectieven.
  4. In een plenaire terugkoppeling kijken deelnemers met fellows en experts terug op wat de verdiepingslag hen heeft opgeleverd.
  5. Aansluitend is er tijdens een diner ruimte om na te praten en nieuwe verbindingen te maken.  

Na afloop van deze sessie:

… bent u op de hoogte van actuele dilemma’s binnen een specifiek onderwerp in een veiligheidslandschap dat continu verandert.

… weet u welke (nieuwe) partijen uit het werkveld relevant zijn rondom dit onderwerp en worden handvaten geboden om samenwerking met deze partijen te verbeteren.

… heeft u uw netwerk verbreed door in contact te komen met andere alumni van onze veiligheidsopleidingen

… ontvangt u informatie over de leergangen die het CPL aanbiedt en komt u meer te weten over doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.

Meer informatie over de Alumnitafels van het cluster Veiligheid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.