Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Precision Medicine using Pharmacogenomic Panel Testing

  • C.H. van der Wouden
Datum
woensdag 2 september 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Farmacogenetica (PGx) maakt gebruik van het genetisch profiel van een individu om te voorspellen of een patiënt een hoger risico heeft op ineffectiviteit of bijwerkingen. De behandeling kan geoptimaliseerd worden door geneesmiddelkeuze en dosis te bepalen op basis van het PGx profiel. Ondanks de snelle ontwikkelingen die PGx heeft doorgemaakt wordt het slechts beperkt toegepast in de patiëntenzorg. Dit proefschrift heeft als doel om de oorzaken voor beperkte toepassing van PGx paneltesten te onderzoeken en het gebruik ervan te onderbouwen en te stimuleren.

Het eerste deel beschrijft de ontwerp- en implementatiestrategie van het Europese U-PGx Consortium en de PREPARE-studie. De PREPARE-studie heeft als doel om, door middel van een gerandomiseerde studie in zeven Europese landen (n = 8.100), het effect van PGx-gestuurde geneesmiddelkeuze en dosis (op basis van een paneltest van 12 farmacogenen) van 39 geneesmiddelen op het optreden van klinisch relevante bijwerkingen te kwantificeren.

Het tweede deel beschrijft de ontwikkeling van instrumenten om de implementatie van PGx te vergemakkelijken, zoals de ontwikkeling van het PGx-Paspoort en een PGx richtlijn voor de optimalisatie van fluoropyrimidine start dosis op basis van het DPYD gen.

Het derde deel evalueert het implementatieproces met de ontwikkelde instrumenten.

Ten slotte wordt in het vierde deel de impact en kosteneffectiviteit van “essentiële” PGx richtlijnen gekwantificeerd door middel van een analytisch model. Dit concludeert dat toepassing van deze PGx richtlijnen in heel Nederland het risico op gen-geneesmiddel-gerelateerde sterfte zou doen verminderen met 10,6% en 419 sterfgevallen per jaar voorkomen. Een voorkomen sterfte zou €51.000 bedragen. In de toekomst zal behandeling met geneesmiddelen verder kunnen worden geoptimaliseerd door gebruik van PGx.

Promotor

  • Prof.dr. H.J. Guchelaar

 Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.