Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Measurement and evaluation of hip fracture care

  • S.C. Voeten
Datum
woensdag 16 september 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe de heupfractuurzorg door middel van kwaliteitsindicatoren gemeten en geëvalueerd kan worden.

Om de kwaliteit van zorg te meten zijn kwaliteitsindicatoren nodig. In een literatuuronderzoek werden 97 unieke kwaliteitsindicatoren van heupfractuurzorg geïdentificeerd. De meest frequent beschreven kwaliteitsindicator was ‘tijdsduur tot operatie’. In literatuuronderzoek varieerde tijdsduur tot operatie van 6 tot 168 uur; de optimale duur hangt samen met de comorbiditeit van de patiënt. Uit data van twee regionale zorgnetwerken bleek dat minder complicaties optraden bij operaties uitgevoerd door een gecertificeerd traumachirurg in vergelijking tot een algemeen chirurg. Om de kwaliteit binnen het ziekenhuis te meten, werden procesindicatoren voor verschillende zorgaspecten gecombineerd. Deze samengestelde maat bleek een methodologisch goede indicator. De mobiliteit bij heupfractuurpatiënten kan eenvoudig worden bepaald met de Fracture Mobility Score.

Om de heupfractuurzorg in Nederland te evalueren is in 2016 de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) gestart. Onderzoek naar de implementatie van de DHFA toonde dat in het eerste volledige registratiejaar 74% van de ziekenhuizen gegevens aanleverde en 58% van alle heupfractuurpatiënten geregistreerd was, met een totale datacompleetheid van 77%. Uit een enquête onder medisch specialisten naar de implementatie van de DHFA binnen het ziekenhuis bleek dat de beschikbaarheid van personele ondersteuning voor de dataverzameling en de mogelijkheid om data automatisch vanuit het Elektronische Patiëntendossier (EPD) naar de kwaliteitsregistratie te uploaden het meest van invloed zijn. De evaluatie van het dataverificatieproces van zeven Nederlandse kwaliteitsregistraties zoals de DHFA heeft als belangrijkste les dat een heldere omschrijving van definities en variabelen nodig is.

Promotor

  • Prof.dr. I.B. Schipper

 Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.