Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Masterclass Effectief Lobbyplannen maken

Datum
donderdag 17 september 2020
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Omschrijving

ls Public Affairs professional is het belangrijk dat u uw uiteindelijke doel goed voor ogen hebt. Vanuit het beoogde doel is het immers mogelijk om gefocust en planmatig te werk te gaan. Het opstellen van een goed plan blijkt echter in de praktijk geen eenvoudige opgave. Waaruit bestaat een lobbyplan en wat maakt het effectief? Daarover gaat deze masterclass.

Peter van Keulen, zelf ervaren lobbyist, gaat in op alle ins en outs van het maken van een goed, gedragen en vooral ook effectief lobbyplan. Hij vertelt u hoe u een plan kunt opstellen en waaraan een lobbyplan moet voldoen. In een kleine groep van maximaal 9 deelnemers, oefent u tijdens de masterclass aan de hand van een reële casus.  Vervolgens bieden wij u de gelegenheid dit geheel naar uw eigen praktijk te vertalen.

Na deze dag kent u alle ingrediënten van een lobbyplan dat werkt!

Voorbereiding

Voorafgaand aan de masterclass maakt u aan de hand van een oefencasus naar eigen inzicht een lobbyplan. U mailt dit van te voren naar de programmaleider.

Programma

Na een verkenning van ieders eigen praktijk, analyseren en  bespreken we de uitwerkingen van de oefencasus. Hoe begint u en hoe bepaalt u uw opzet? Welk voorwerk moet u doen? We gaan daarbij in op de structuur en de onderdelen van een lobbyplan. Hoe belangrijk zijn de verschillende onderdelen en welke plaats geeft u ze in het plan? We lopen alle onderdelen stuk voor stuk na en geven de juiste aanpak en het belang ervan aan.

In de middag gaan we in kleine groepjes het lobbyplan van de oefencasus opnieuw onder de loep nemen en aanscherpen. We bespreken wat er beter kan, waarom en verbeteren dit. Per groep ontstaat er nu 1 lobbyplan. Elke groep presenteert aan de rest haar uiteindelijke lobbyplan en krijgt feedback van de andere deelnemers en Peter van Keulen. Als alle presentaties zijn geweest, kiezen we gezamenlijk het meest verwachtingsvolle lobbyplan.

Na de masterclass

In de periode van uiterlijk 4 maanden na de masterclass heeft u de gelegenheid om een lobbyplan waar u in uw eigen praktijk mee bezig bent af te maken en tegen het licht te houden bij Peter van Keulen. Hij zal hier eenmalig feedback op geven. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.

Meer informatie over de Masterclass Effectief Lobbyplannen maken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.