Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing Leids Historisch Dispuut Merlijn

Alfred Mozer: Duitser-Nederlander-Europeaan. Het veelbewogen leven van een hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa

Datum
woensdag 23 september 2020
Tijd
Serie
Leids Historisch Dispuut Merlijn
Locatie
Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1
2311 SV Leiden

Op 23 september vindt de eerste lezing van dit najaar van Leids Historisch Dispuut Merlijn plaats: ir. Paul Weller vertelt over Alfred Mozer.

Hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa

Alfred Mozer, geboren in München in 1905, begon in 1928 als journalist bij een socialistische krant in Emden (Oost-Friesland). Daar verdedigde hij de zwakke Duitse Weimar-democratie tegen het oprukkend nazisme. Al in 1933 moest hij vluchten naar Nederland. Daarop volgden zeven jaren van politieke ballingschap in Amsterdam en daarna nog vijf lange oorlogsjaren als Duitse onderduiker in Poortugaal. Na de oorlog werd hij Nederlander. Hij sloot zich aan bij de PvdA en werd er de eerste Internationaal Secretaris. In 1958 werd hij in Brussel politiek adviseur en kabinetschef van de eerste Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt. Zijn leven en werk speelden zich af tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen. Het maakte hem na de oorlog tot een hartstochtelijk pleitbezorger van een Verenigd Europa. Niet alleen vanwege de nieuwe dreiging van de Koude Oorlog, maar ook vanuit een voortdurende zorg over een mogelijke terugval naar oude en nieuwe vormen van eng nationalisme. Daarnaast maakte hij zich sterk voor het naoorlogse herstel van de Nederlands-Duitse betrekkingen. Zijn stellingname bij de komst van Claus von Amsberg in1965 leidde tot een vriendschappelijke band met het prinselijk paar. Als uitdrukking daarvan beeldhouwde Beatrix na Mozers dood diens borstbeeld. Een eer die maar weinig Nederlanders te beurt is gevallen.

Paul Weller zal enkele hoogtepunten uit Mozers leven en werk nader belichten en daarbij ook iets vertellen over het proces van het schrijven van een biografie.
De biografie verscheen in 2019: Alfred Mozer; Duitser, Nederlander, Europeaan (1905-1979). Hier leest u een recensie in NRC.  

Wij nemen uiteraard alle voorzorgen in verband met corona. Aanmelden voor de lezing kan door een mailtje te sturen naar mevrouw Henny Denessen, secretaris (hdenessen@casema.nl) onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Zij stuurt u vervolgens nadere instructies. De lezing is vrij toegankelijk. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, dan ook graag tijdig een mail naar hetzelfde adres.

Verder op het programma dit najaar:

  • Woensdag 28 oktober 20.00u: spreker wordt later bekend gemaakt.
  • Woensdag 16 december 16.00u: dr. Gerhard de Kok over De slavenhandel en de (Zeeuwse) economie.  
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.