Universiteit Leiden

nl en

Themamiddag

Hoe kleurenblind is Vrouwe Justitia? Een themamiddag over recht, racisme en de samenleving

Datum
vrijdag 18 september 2020
Tijd
Locatie
Online via MS LIVE EVENTS

De moord op George Floyd in de Verenigde Staten was de druppel die de emmer deed overlopen. De zoveelste ‘man of colour’ die door politiegeweld om het leven kwam in het land waarin ongelijke behandeling over de band van ras aan de orde van de dag is – zeker wanneer er wordt gekeken naar het strafrecht en de wijze waarop dat wordt toegepast. De gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben daar geleid tot – nog steeds aanhoudende – protesten met als doel nu eens eindelijk structurele veranderingen c.q. verbeteringen aan te brengen in een systeem waarin racisme tevens geïnstitutionaliseerd is. Ook in andere landen, waaronder Nederland, is er geprotesteerd en hebben deze protesten bijgedragen aan het (opnieuw) aandacht vragen voor racisme en discriminatie in ons eigen land en voor de vraag in hoeverre de situatie in de Verenigde Staten nou wezenlijk verschilt van wat mensen hier in Nederland ervaren. 

Uit de discussies blijkt dat het praten over racisme, discriminatie, etnisch profileren, sociaaleconomische ongelijkheid niet gemakkelijk is, en voor verschillende mensen diverse gevoelige snaren raakt. Dat is heel erg begrijpelijk, maar is tegelijkertijd ook problematisch als dit leidt tot een polarisering van de discussie, waardoor er niet langer meer sprake is van een dialoog, een gesprek mét elkaar en waarin verschillende standpunten en ervaringen de ruimte krijgen om besproken, belicht en zo nodig erkend te worden. Het doel van deze themamiddag die wordt georganiseerd vanuit het Honours College Law en mede door studenten vanuit het Honours College Law is dus niet om mensen te ‘cancelen’ vanwege meningen of visies, maar juist om met elkaar van gedachten te wisselen, op een respectvolle en open manier. 

Aan de hand van twee thematische paneldiscussie willen we eerst aandacht vragen voor de mate waarin (in Nederland) ongelijkheid langs de lijn van ras en/of etniciteit zichtbaar is binnen de strafrechtelijke keten (recht en regels spelen een ambivalente rol, omdat recht ongelijkheid langs lijnen van ras e.d. in de hand kan werken maar tegelijk ook gebruikt wordt als instrument tegen die ongelijkheid), terwijl in het tweede panel de nadruk ligt op ongelijkheid langs de lijn van ras en/of etniciteit in de bredere (Nederlandse) samenleving – waaronder we in de context van deze themamiddag ook expliciet verstaan de ‘universitaire samenleving’ en de ‘facultaire gemeenschappen’. 
Tijdens beide panels zal er actief discussie worden gezocht met de online aanwezige deelnemers. 

Aanmelding en insturen stellingen/ vragen

Deze themamiddag staat open voor alle studenten, docenten en andere medewerkers van de Universiteit Leiden. 

Wil je je aanmelden voor deze themamiddag, doe dat dan via onderstaande link. In het e-form is ook de mogelijkheid om vragen en/of stellingen op te geven. We gaan ons uiterste best doen om zoveel mogelijk van deze vragen en/of stellingen in het programma en de discussies te verwerken.

Aanmelden via: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8k7Y4TUJiOrMVp3

Een aantal dagen voorafgaand aan de themamiddag zal aan iedereen die zich heeft inschreven via bovenstaande link een email worden gestuurd met informatie over hoe op de 18e toegang te krijgen tot de online sessie!

Programma


13.00 – 13.10:  Welkom & Plenaire openingProf.mr.dr. Maartje van der Woude

13.10 – 13.30:

‘Reflecties op Colorblind Criminal Justice’ - Nikki Heideman MSc  & Melda Güvercin

13.30 – 14.45:

Interactieve paneldiscussie thema I:  ‘Racisme en ongelijkheid in het recht’

Moderators: Prof.mr.dr. Maartje van der Woude & Sofia de Jong

In dit panel zal aan de hand van de verschillende schakels van de Nederlandse strafrechtsketen (wetgeving – politie – justitie, openbaar ministerie – rechterlijke macht, gevangeniswezen, reclassering) worden gereflecteerd op en gediscussieerd over  de mate waarin en de wijze waarop ongelijkheid langs de lijnen van ras en/of etniciteit – al dan niet gekoppeld aan sociale klasse en/of gender – zich manifesteert binnen de criminaliteitsbestrijding en de zgn. strafrechtsketen. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de ‘kleur’ van criminaliteitscijfers, de ‘kleur’ en herkomst van juridische begrippen en principes, etnisch profileren door de politie, ongelijkheden binnen de straftoemeting, en nog veel meer.

Panel deelnemers:

  1. Alison Fischer BA, JD – PhD Candidate bij het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur & Samenleving (Universiteit Leiden)
  2. Prof.dr.mr. Peter Rodrigues – Hoogleraar Immigratierecht, Instituut voor Publiekrecht, Europa Instituut (Universiteit Leiden)
  3. Prof. dr. mr. Wibren van der Burg – Hoogleraar Rechtsfilosofie en Metajuridica, Erasmus Law School (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  4. Prof.dr. Janine Janssen – Bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie Open Universiteit Maastricht en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties Avans Hogeschool
  5. Mr. dr. Sigrid van Wingerden – Universitair Hoofddocent Criminologie (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden)

14.45 – 15.00: BREAK - ONLINE WISSEL VAN PANELs

15.00 – 16.15:

Interactieve paneldiscussie II: ‘Racisme en ongelijkheid in de Samenleving’

Moderators: Prof.dr.mr. Maartje van der Woude & Sofia de Jong

Waar het in het eerste panel draaide om ongelijkheid langs de lijn van ras en/of etniciteit binnen het recht, richt dit tweede panel zich op de ervaren ongelijkheid binnen de samenleving, en vooral ook op de vraag wat deze ervaringen en gebeurtenissen met iemand doen. ‘De’, onze, ‘samenleving’ zal in dit panel breed worden opgevat en er zal ruimte zijn om bv. aandacht te besteden aan ervaren ongelijkheid tijdens de jeugd, in interacties met instanties, in het onderwijs op school en op de universiteit en bij studenten- en studieverenigingen, op de arbeidsmarkt, bij sportverenigingen, etc.

Panel deelnemers:

  1. Mr.drs. Raisa Blommesteijn – docent/onderzoeker, Instituut voor Metajuridica, afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap (Universiteit Leiden)
  2. Bart Collard MSc – buitenpromovendus, Instituut voor Metajuridica, afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap (Universiteit Leiden)
  3. Prof.dr. Leo Lucassen - hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en Directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis (IISH)
  4. Mr. Abdullahi Abdulrahman Abdalla LLM – Nederlands Juristen Comité 

16.15 – 16.45:

Inventarisatie: Hoe nu verder?

Na de twee paneldiscussies wordt er inventariserend stil gestaan bij de vraag ‘hoe nu verder?’ Waarbij deze vraag met name ook zal zien op ‘hoe nu verder met deze thematiek om te gaan binnen de universiteit en in het bijzonder ook binnen onze eigen Leidse faculteit(en)’.

Onder leiding van o.m. Amir Ali Abadi BBA MSc -  Projectmanager bij het Europa Instituut, Instituut voor Publiekrecht (Universiteit Leiden), lid van de Klankbordgroep Diversiteitsbeleid (KBGD) en het Leiden University Diversity and Equality Network (LUDEN) samen met mr. Mojan Samadi, Universitair Docent Straf(proces)recht (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden.

16.45 – 17.15:       

Ter afsluiting en reflectie: In gesprek met Aya Ezawa - Diversity Officer Universiteit Leiden en University Lecturer Modern Japanese Studies, Leiden University Institute for Area Studies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.