Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Facultaire opening academisch jaar 2020-2021 Geesteswetenschappen

Datum
woensdag 2 september 2020
Tijd
Locatie
Online te volgen via livestream

Collega’s, studenten, alumni en partners van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn van harte uitgenodigd voor de live uitzending van de opening van het nieuwe academische jaar  op woensdagmiddag 2 september 2020, vanaf 15:50 uur vanuit het vernieuwde Arsenaal. 

Het zal geen verrassing zijn dat de opening vanwege de coronabeperkingen anders dan anders zal zijn. U wordt getrakteerd op een rondetafelgesprek met een grote diversiteit aan collega’s, onder leiding van Nick Schoemaker, u kunt meedoen aan de online FGW-quiz en er komt in een gesprek met de vier genomineerden antwoord op de vraag ‘wie ontvangt de Facultaire Onderwijsprijs?’.  

Programma 

15:50 uur Start uitzending + wachtwoord : geesteswetenschappen
16:00 uur opening 
16:05 uur tafelgesprek, bekijk de tafelgasten
16:55 uur online quiz  
17:10 uur gesprek met genomineerden en de bekendmaking van de facultaire onderwijsprijs 

Afrondend heffen we met u het virtuele glas op het nieuwe jaar, waarna de uitzending in het laatste kwartier wordt afgesloten met de vertoning van onze prachtige film ‘Wij zijn Geesteswetenschappen’, die daags voor de coronacrisis in première is gegaan. 

De link naar de quiz wordt tijdens de uitzending bekend gemaakt. Houd uw smartphone bij de hand. 

We hopen u digitaal te ontmoeten! 

Deelnemers tafelgesprek

 • Mark Rutgers, decaan Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Sociale Filosofie
 • Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur en President van de KNAW, vertelt over het belang van de geesteswetenschappen, juist in een periode als deze.
 • Karwan Fatah-Black, universitair docent en expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden, praat over hoe hij de maatschappelijke ontwikkelingen zoals #BLM ziet resoneren in onze faculteit.   
 • Jonatan-Wirix-Speetjens, assessor van het Faculteitsbestuur, heeft veel contact met studenten en heeft tips voor ons en studenten in deze bijzondere tijd. 
 • Lauren Fonteyn, universitair docent aan het Centre for Linguistics en benoemd als lid van de Young Academy Leiden, vertelt over digital humanities.
 • Nadine Akkerman,  o.a. Fellow of the Royal Historical Society, vertelt over overeenkomsten met/verschillen tussen Engeland en Nederland in het afgelopen halfjaar. 
 • Sarita Koendjbiharie, universitair docent Management & Organisatie, vertelt over wat deze periode betekent voor arbeidsmarktvoorbereiding voor studenten, alumni en stageaanbieders. 
 • Crystal Ennis, Universitair docent Politieke Economie van het Midden Oosten, vertelt over hoe zij haar onderwijs organiseert tijdens deze bijzondere periode.  
 • Ferdinand Harmsen, Programmasecretaris/ Consultant ICT & Onderwijs, heeft een korte video boodschap over ECOLe, en online onderwijs  
 • Olivier Fajgenblat, Beleidsadviseur Onderwijs & Onderzoek én Buitenpromovendus, heeft een korte video boodschap over keuzes die hij door covid-19 heeft moeten maken. 

Genomineerden voor de facultaire onderwijsprijs

 • Lotte Fikkers, Engelse literatuur: 'In mijn onderwijs probeer ik studenten te stimuleren om kritisch na te denken, daarbij hun eigen referentiekader los te laten en steekhoudende argumenten te formuleren. Maar bovenal probeer ik mijn liefde voor het vak over te dragen. Als dat lukt dan ontstaat er een mooie wisselwerking van enthousiasme en is mijn doel bereikt.'
 • Ae Ree Nam, Koreastudies: 'Als studenten moeite hebben met leren, dan rijk ik hen de handvatten om beter kunnen studeren. Uiteindelijk is het doel van taalonderwijs niet de taal zelf, maar om een gebruiker van de taal te worden; om je uit te drukken, ideeën uit te wisselen en met anderen te communiceren.'
 • Sai Englert, International Studies: 'Tijdens mijn colleges ligt de nadruk op het verhelderen van theoretische benaderingen, discusses binnen de literatuur en de toepassinging daarvan op casestudy's.'
 • Laura Bertens, Kunstgeschiedenis: 'Ieder jaar leren grote aantallen studenten hier mensen en culturen van alle tijden en werelddelen kennen en respecteren. De kennis en empathie die ze hier opdoen vormen hen voor de rest van hun leven.'

Zie ook: Dit zijn de genomineerden voor de Facultaire Onderwijsprijs 2020

Volg de opening via Livestream

U kunt de livestream op woensdag 2 september vanaf 15:30 uur volgen met het wachtwoord: geesteswetenschappen

Bekijk de livestream
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.