Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Navigations of a globalizing Chad: Nomadic Walad Djifir grounded in connectivity

Datum
donderdag 2 juli 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Bijwonen niet mogelijk

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze promotie volledig via internet plaats. U kunt de ceremonie volgen via een live videostream.

Samenvatting

Zoals zoveel andere groeperingen in Tsjaad maken de nomadische Walad Djifir deel uit van sterke sociaal-economische netwerken die verder reiken dan hun directe omgeving. Sommige Walad Djifir doen seizoensarbeid in de hoofdstad N’Djamena, anderen vertrekken voor maanden of jaren naar Libië om wat op te bouwen voor de toekomst. Een aantal Walad Djifir drijven al twee of drie generaties lang handel in CAR. Dit antropologisch onderzoek, wat tussen 2011 en 2014 plaatsvond in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), heeft gekeken hoe de Walad Djifir zich verhouden tot een wereld om hun heen die gekenmerkt wordt door bepaalde onveiligheden zoals lokale landeigendomskwesties, de meer extreme politieke evenementen zoals de val van Qaddafi in Libië, de opkomst van Boko Haram op de route die het vee aflegt onderweg naar de markten in Nigeria, en het geweld na de coupe in CAR. Dit onderzoek heeft het nomaden kamp als centraal uitgangspunt genomen. Het nomaden kamp is de plek waar alle netwerken waar de Walad Djifir onderdeel van zijn samenkomen en eigenlijk ook vaak beginnen. Ik ben de mensen en ‘dingen’ (leiders, vee, geld, familie) die bij verschillende netwerken horen gaan volgen. Het resultaat is een studie die inzicht geeft in een gebied wat als marginaal bekend staat. Het beschrijft hoe een bepaalde groep mensen in dit gebied zeer mobiel zijn maar tegelijk, of juist daardoor, een sterk gevoel van verbinding hebben met het nomaden kamp (de ferīkh) en alles waar deze voor staat (familie en onderliggende waarden, normen en verwachtingen).

Promotoren

  • Prof.dr. M.E. de Bruijn
  • Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.