Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Placebo and nocebo effects in itch: from conditioning to psychophysiological effects

Datum
woensdag 3 juni 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Onderzoek

In het proefschrift werd de rol van placebo- en nocebo-effecten bij lichamelijke klachten, met name bij jeuk, onderzocht. Placebo- en nocebo-effecten zijn respectievelijk positieve en negatieve effecten, die niet toe te schrijven zijn aan de actieve bestanddelen van een behandeling. Het proefschrift laat zien dat placebo-effecten en nocebo-effecten een belangrijke rol spelen bij jeuk, wat aansluit bij eerder onderzoek. Ook laten de studies beschreven in dit proefschrift zien dat placebo-effecten nog steeds kunnen optreden wanneer mensen hierover geïnformeerd worden.

De resultaten beschreven in dit proefschrift tonen aan dat verwachtingen over jeuk op verschillende manieren worden gevormd. De verwachtingen die mensen hebben over behandeluitkomsten liggen ten grondslag aan placebo- en nocebo-effecten. Zo kan de informatie die mensen krijgen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid jeuk die een experimentele test oproept (via verbale suggesties), de verwachtingen beïnvloeden en leiden tot placebo- of nocebo-effecten. Tevens laten de resultaten zien dat placebo-effecten bij jeuk automatisch kunnen worden opgewekt door associatief leren (d.m.v. farmacologische conditionering). Bovendien kunnen deze effecten mogelijk ook optreden als mensen weten dat het placebo-effecten betreft. Deze resultaten onderschrijven het belang van verwachtingen en de psychosociale context bij de behandeling van lichamelijke klachten zoals jeuk.

De resultaten van dit proefschrift kunnen bijdragen aan het verbeteren van bestaande behandelingen voor jeuk. Zo kan medicijngebruik door toepassing van farmacologische conditionering mogelijk verminderd worden, kunnen bestaande behandelingen verbeterd worden door adequate informatieverstrekking over dezelfde behandelingen, en kan het belang van verwachtingen in behandeluitkomsten bespreekbaar gemaakt worden.

Bijwonen niet mogelijk

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze promotie volledig via internet plaats. U kunt de ceremonie volgen via een live videostream.

Promotor

Prof. dr. A.W.M. Evers 

Copromotoren

  • Dr. H. van Middendorp
  • Dr. D.S. Veldhuijzen

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Download NL samenvatting proefschrift Stefanie Meeuwis

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.