Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Non-take-up of social support and its implications for social policies

Datum
woensdag 17 juni 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Bijwonen niet mogelijk

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze promotie volledig via internet plaats. U kunt de ceremonie volgen via een live videostream.

Samenvatting

Als je in Nederland in de problemen zit, heb je vaak recht op hulp. Maar niet iedereen maakt daar gebruik van. Denk aan een overbelaste mantelzorger die niet om ondersteuning vraagt, een bejaarde man die geen gebruik maakt van een boodschappendienst, of een vrouw met schuldproblemen die geen hulp vraagt. 

Dit staat in de literatuur ook wel bekend als vraagverlegenheid. We weten in de wetenschap nog weinig over dit fenomeen. Maar omdat het op de langere termijn tot hogere zorgkosten kan leiden, is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen.

In dit proefschrift kijkt Mark Reijnders naar de oorzaken van vraagverlegenheid en de betekenis daarvan voor sociaal beleid. Daarvoor heeft hij onderzoek gedaan in de gemeente Den Haag.

Belangrijkste conclusie is dat er in het Haagse beleid te veel wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevenden. Beleidsmakers hebben te weinig aandacht voor mensen die het niet lukt om hulp te vragen. Het advies is daarom om nadrukkelijker de dagelijkse belevingswereld van ‘vraagverlegen mensen’ mee te nemen in beleid. 

Op een praktischer niveau is het advies om eenvoudigere taal te gebruiken, om ingewikkelde procedures te schrappen en het hulpaanbod overzichtelijker te maken. Daarnaast is het goed om meer rekening te houden met specifieke culturele normen en waarden. 

Vraagverlegenheid gaat in feite over een ongelijkheid in de samenleving, die heel moeilijk zichtbaar te maken is. Dit proefschrift biedt dan ook handvatten om deze verborgen groep mensen mee te nemen in toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Promotoren

  • Prof.dr. J. De Vries (RUG)
  • Prof.dr. C.F. Van den Berg (RUG)

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.