Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Getting to the Heart of Child Maltreatment: a Multidimensional Investigation using an Extended Family Design

Datum
donderdag 28 mei 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In 2017 waren in Nederland tussen de  90.000 en 127.000 kinderen van 0 tot 18 jaar slachtoffer van een vorm van kindermishandeling (Alink et al., 2018). Zowel in Nederland als in andere landen lijkt het aantal slachtoffers van kindermishandeling niet te zijn afgenomen de afgelopen jaren (Alink et al., 2018; Finkelhor, Turner, Shattuck, & Hamby, 2015). Dit heeft mogelijk te maken met de complexiteit van het probleem. Zowel de oorzaken als de gevolgen van kindermishandeling zijn divers en daardoor soms moeilijk oplosbaar.

Om tot een meer integratief beeld te komen van de antecedenten en consequenties van kindermishandeling bestudeerden we het functioneren van individuen op verschillende niveaus (fysiologie, cognitie, gedrag). Dit deden we binnen een familieonderzoek waarbij we meerdere generaties includeerden.

Samengenomen kunnen we op basis van de bevindingen verschillende conclusies trekken over mishandeling (bv. slaan, schelden) en verwaarlozing (bv. niet in staat zijn om voor je kind te zorgen). Allereerst vonden we een sterkere evidentie voor de intergenerationele overdracht van mishandeling dan voor de intergenerationele overdracht van verwaarlozing. Daarnaast hing mishandeling samen met ouderlijk gedrag: ouders die mishandeling hadden ervaren in hun jeugd en mishandeling pleegden waren negatiever richting hun kinderen. Verwaarlozing, daarentegen, hing sterker samen met fysiologische reacties van ouders: ouders die meer waren verwaarloosd in hun jeugd lieten een verhoogde stressreactiviteit zien. Deze resultaten onderstrepen het belang om onderscheid te maken tussen mishandeling en verwaarlozing, zowel in onderzoek als in de praktijk.

Bijwonen niet mogelijk

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze promotie volledig via internet plaats. U kunt de ceremonie volgen via een live videostream.

Promotoren

  • Prof.dr. L.R.A. Alink
  • Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.