Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Den Haag Draait Door #2

De stad als rijke leeromgeving voor het hoger onderwijs in Den Haag - kansen en uitdagingen

Datum
vrijdag 29 mei 2020
Tijd
Toelichting
Den Haag Draait Door #2 (digitale meeting) via Kaltura. Een week voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link.
Locatie
Kaltura

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM).  Sinds 2019 werken de Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de Gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar gedeeld worden.

Er is binnen het hoger onderwijs en bij organisaties in de stad steeds meer enthousiasme voor duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen en de stad. Daarbij wordt gezocht naar manieren om enerzijds de kennis en kunde van studenten, docenten, en onderzoekers beter in te zetten bij het aanpakken van stedelijke problematiek, en om anderzijds de stad beter in te zetten als rijke leeromgeving voor studenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van ‘Community Service Learning’ onderwijs, waarbij studenten voor partners in de stad werken aan oplossingen voor vraagstukken uit de stad. Of in de vorm van Stadslabs, waar bewoners, studenten en onderzoekers elkaar vinden op specifieke thema’s of in wijken.

Op 29 mei organiseert de de Haagse City Deal Kennismaken een tweede, online editie van Den Haag Draait Door, waarop de thematiek belicht wordt vanuit het perspectief van het hoger onderwijs. De volgende onderwerpen staan centraal:

Elke vorm van onderwijs met de stad vereist dat er duurzame relaties opgebouwd worden tussen onderwijsinstellingen en docenten, en partners in de stad. Hoe kun je dat het beste doen? Wat zijn de uitdagingen, en wat de kansen?

Hoe sla je op een goede manier de brug tussen theoretische of academische kennis en de praktijksituaties waar studenten mee te maken krijgen? Wat zijn de voorwaarden waar de praktijkervaring of situatie aan moet voldoen? En wat zijn de verwachtingen van partners en burgers over de bijdragen van studenten, en hoe zorg je dat die verwachtingen realistisch zijn?

Wat heeft het onderwijs nodig van de eigen instelling, om het organiseren van dit soort onderwijs op een duurzame manier mogelijk te maken? Sluiten ambities van universiteiten en hogescholen aan bij de dagelijkse praktijk van de structuur, organisatie en financiering van opleidingen? Wat zouden onderwijsprofessionals als advies meegeven aan hun eigen instelling?

De resultaten van deze middag zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van activiteiten binnen de CDKM Den Haag.

Programma

  Tijd:  Activiteit:
 09.30 - 10.10  

Welkom en introductie sprekers door Jetse Siebenga, Kennismakelaar Den Haag

 10.10 - 10.15  Wisselpauze
 10.15 - 10.45  Breakout sessies (30 min)
 10.45 - 10.50  Wisselpauze
 10.50 - 11.00

Plenaire terugkoppeling van de aanbevelingen uit de interactieve sessies. Dankwoord en afronding door Jetse Siebenga

Sprekers Plenaire Programma

Senior onderzoeker Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling, Haagse Hogeschool: Inleiding op het thema ‘stedelijke partners’ vanuit zijn ervaring met stadslabs en wijkgericht werken.

(Comenius Leadership fellow, hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences, Lead of the Community Service Learning project, VU): Inleiding op het thema vanuit het perspectief van het hoger onderwijs in brede zin.

Kwartiermaker werkplaats Kennis en Innovatie bij de Gemeente Den Haag: Inleiding op het thema vanuit het perspectief van de stad Den Haag.

 

Breakout sessies

Er vinden drie breakoutsessies plaats met maximaal tien personen. Als er voor een onderwerp meer interesse is, wordt er een tweede breakoutsessie voor dat onderwerp georganiseerd (indicatie interesse bij aanmelding). Elke sessie richt zich op één van de drie genoemde onderwerpen (A, B of C) en wordt gemodereerd door een van de inleiders of iemand van de City Deal Kennismaken Den Haag. Er wordt toegewerkt naar concrete aanbevelingen, welke door de moderator ingebracht worden in de de gezamenlijke afsluiting. Aan de deelnemers zal later het verslag gestuurd worden.

  1. Stedelijke partners: Elke vorm van onderwijs met de stad vereist dat er duurzame relaties opgebouwd worden tussen onderwijsinstellingen en docenten, en partners in de stad. Hoe kun je dat het beste doen? Wat zijn de uitdagingen, en wat de kansen?
  2. Student en praktijk: Hoe sla je op een goede manier de brug tussen theoretische of academische kennis en de praktijksituaties waar studenten mee te maken krijgen? Wat zijn de voorwaarden waar de praktijkervaring of situatie aan moet voldoen? En wat zijn de verwachtingen van partners en burgers over de bijdragen van studenten, en hoe zorg je dat die verwachtingen realistisch zijn?
  3. Randvoorwaarden: Wat heeft het onderwijs nodig van de eigen instelling, om het organiseren van dit soort onderwijs op een duurzame manier mogelijk te maken? Sluiten ambities van universiteiten en hogescholen aan bij de dagelijkse praktijk van de structuur, organisatie en financiering van opleidingen? Wat zouden onderwijsprofessionals als advies meegeven aan hun eigen instelling?
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.