Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Eclipsed Modernism: German Art and Architecture in Rio de Janeiro during the Vargas Era (1930-1945)

Datum
woensdag 22 april 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Duitstalige, veelal Joodse, emigranten hebben aan de wieg gestaan van culturele ontwikkelingen in de twintigste eeuw in Brazilië tussen beide wereldoorlogen. Brazilië maakte deel uit van de Joodse diaspora in Amerika, al was de toestroom klein en vestigden maar weinig Joodse migranten zich definitief. Ondanks de aarzelende migrantenstroom naar Brazilië, was deze immigratie in aantal groot genoeg om het profiel van de daar reeds gevestigde gemeenschappen grondig te veranderen. De spanningen veroorzaakt door een dergelijke verandering werden nog vergroot door Duitse nationaal-socialistische politieke en culturele activiteiten in Brazilië en de opleving van xenofobe en autoritaire tendensen tijdens het presidentschap van Getúlio Vargas (1930-1945), die hun weerklank vonden binnen het artistieke veld in fricties tussen nationale en buitenlandse kringen in de strijd om bevoorrechte posities.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting. 

Promotoren

  • Prof.dr. W.F.H. Adelaar
  • Dr. M.L. Wiesebron

Financiers

  • CAPES, Brazil - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

 

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.