Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Early Jaina Epistemology: A Study of the Philosophical Chapters of the Tattvārthādhigama

Datum
donderdag 23 april 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze promotie volledig via internet plaats. Er is helaas geen digitale mogelijkheid om deze promotie bij te wonen.

Samenvatting

De Tattvārthādhigama (ca. 400 CE) is de oudste filosofische tekst uit de Jaina traditie. De Jainas vormen tegenwoordig een kleine minderheid in India, maar ze speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de klassieke Indische filosofie. De Tattvārthādhigama behandelt hoe we geldige kennis kunnen verwerven, waaruit de werkelijkheid is opgebouwd, en wat de plaats van de mens in de kosmos is. Hiermee gaat de tekst in op de meest centrale filosofische vraagstukken.

De tekst is geschreven in een zeer compacte stijl, waardoor het moeilijk is om de betekenis van de tekst te ontleden. Dit is gebruikelijk voor historische filosofische teksten in het Sanskrit, die voornamelijk gebruikt werden in een orale onderwijspraktijk. Studenten dienden de teksten volledig uit het hoofd te leren en de leraar voorzag de teksten van uitleg. Om dit soort teksten te kunnen begrijpen, is de huidige lezer aangewezen op historische commentaren. Dit proefschrift bevat de eerste Engelse vertaling van het oudste commentaar op de Tattvārthādhigama, dat evenals de hoofdtekst in het Sanskrit is geschreven. Daarnaast geeft het proefschrift een analyse van de filosofische inhoud van de tekst, en gaat de studie in op de geschiedenis en het auteurschap van de tekst.

De Tattvārthadhigama wordt zelden vermeld in de geschiedschrijving van de filosofie, waarin niet-Europese bronnen al te vaak buiten beschouwing worden gelaten. Deze studie laat zien dat de Tattvārthādhigama een coherent filosofisch systeem bevat, dat een plaats verdient in de algemene geschiedenis van de filosofie.

Promotor

  • Prof.dr. P.C. Bisschop

Financiers

This thesis is an outcome of the project 'Beyond Boundaries: Religion, Region, Language and the State,' an ERC Synergy project funded by the European Research Council under the EU's 7th Framework Programme (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement no. 609823.

 

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.