Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Conceptualizing Authorship in Late Imperial Chinese Philology

Datum
donderdag 16 april 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Tijdens de Qing-dynastie (1644–1912) domineerde filologie het wetenschappelijke discours in China. Geleerden werkten uitvoerig aan overgeleverde teksten uit ongeveer 500 tot 200 voor Christus en gebruikten hun geraffineerde methodologie om onderscheid te maken tussen wat authentiek is en wat niet. Dit proefschrift is een studie van de discussies die geleerden hierover hadden en stelt dat twee factoren de tekstuele wetenschap tijdens de 18e eeuw doorslaggevend gevormd hebben. Ten eerste was het uitgangspunt van het conceptuele kader dat er slechts één auteur kon worden toegeschreven aan elke tekst en ten tweede beschouwden geleerden de wijzen der oudheid als onfeilbare toonbeelden van deugd. De ontvangen teksten waren echter moeilijk te rijmen met deze veronderstellingen. Dientengevolge concludeerden de geleerden dat de tekstuele overlevering ongeloofwaardig was en wezen, uitgaande van hun concept van auteurschap, op invoegingen van onrechtmatige bijdragers. Dit proefschrift toont aan dat het nauwe concept van auteurschap de leidende factor was in hun filologisch werk waardoor ze de ontvangen teksten in een ander licht zagen en aanleiding gaf tot wijdverbreide bezorgdheid over vervalsingen.

Promotor

  • Prof.dr. H.G.D.G. De Weerdt

 

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.