Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting

Stagemarkt Faculteit Governance and Global Affairs

Datum
dinsdag 3 maart 2020
Tijd
Locatie
Stichthage
Koningin Julianaplein 10 (13e verdieping)
2595 AA Den Haag
Zaal
13.13 (13e verdieping)

Wil je je oriënteren op een stage? Wil je meer weten over de mogelijkheden en alvast handige contacten opdoen? Meld je dan snel aan voor de stagemarkt op 3 maart!

Tijdens de stagemarkt kun je langs diverse kraampjes lopen waarin stageorganisaties en andere handige organisaties zullen plaatsnemen. Op deze pagina kan je binnenkort de lijst vinden van organisaties die komen. Deze markt is bedoeld als netwerkbijeenkomst, er zullen daarom geen presentaties plaatsvinden. De markt is dus vooral bedoeld om contacten op te doen en informatie te verzamelen.

Verder vallen de organisaties die uitgenodigd worden vooral binnen het interessegebied van de opleidingen van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) en zullen er vooral Nederlandse organisaties aanwezig zijn (er zullen ook internationale organisaties uitgenodigd worden, maar die zijn minder aanwezig).

Alle studenten van FGGA zijn dan ook welkom en de toegang is gratis. Wel vragen we of je je van te voren kunt aanmelden voor dit evenement. Je kan je t/m 2 maart aanmelden via de aanmeldknop hierboven (meld je aan met je Umailadres). Vergeet verder niet je LU-kaart mee te nemen om binnen te komen. 

Lees voor je je inschrijft ook de veelgestelde vragen

Ja, al is het aantal internationale organisaties beperkt (er zijn eenmaal meer Nederlandse organisaties beschikbaar)

De markt draait vooral om het opdoen van contacten en het krijgen van informatie. Soms zijn er ook organisaties die actuele vacatures meenemen.

De organisaties zijn uitgezocht op de studiegebieden van FGGA-studenten. Overige studenten van de Universiteit Leiden zijn eventueel ook welkom. De stagemarkt is helaas niet toegankelijk voor studenten van buiten de Universiteit Leiden.

De internationale organisaties staan binnekort apart hieronder vermeld. Ze zijn verder te herkennen aan de Britse vlag op hun naambordje.

Er zullen studieadviseurs/stagecoördinatoren aanwezig zijn van (alleen) FGGA om dit soort vragen aan te stellen.

Aanwezige organisaties

Wil je weten welke organisaties er dit jaar op de stagemarkt staan?

Kijk dan hieronder naar de lijst van organisaties die hebben toegezegd te komen. Sommige zijn nog onder voorbehoud.

Organisaties

Accenture solves our clients' toughest challenges by providing unmatched services in strategy, consulting, digital, technology and operations. We partner with more than three-quarters of the Fortune Global 500, driving innovation to improve the way the world works and lives. With expertise across more than 40 industries and all business functions, we deliver transformational outcomes for a demanding new digital world.

 • Website
   
 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: Cloud Security, DevSecOps, Digital Identity, (Industrial) Internet of Things SecuritySecurity Monitoring, Analytics and Automated Response

Clingendael is an independent think tank and a diplomatic academy, based in The Hague - City of Peace and Justice. We aim to contribute to a secure, sustainable and just world through our analyses, training and public debate. We work with partners across public and private sectors, including policymakers, members of the armed forces, diplomats, politicians and business executives.

More info to come.

Considerati is het juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld. Grote en groeiende technologie- en datagedreven organisaties vertrouwen op onze expertise en klantgerichte oplossingen. Van juridisch advies op het gebied van privacy en databescherming, tot public affairs advies voor het versterken van maatschappelijk draagvlak voor hun dienstverlening en Responsible Tech ondersteuning voor de ethische aspecten van technologie.

 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: monitoren van politiek en media, uitvoeren van stakeholderanalyses, ondersteunen van consultants op uiteenlopende projecten en veel meer.

Cross Your Borders is een jongerenorganisatie die al bijna 15 jaar interactieve meerdaagse onderwijsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid organiseert. We komen jaarlijks op meer dan 250 (v)mbo-, havo- en vwo-scholen in heel Nederland. 

We willen jongeren over hun grenzen laten kijken en ze een eigen mening laten vormen over mondiale vraagstukken. We gaan intensief met ze aan de slag met allerlei uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen, zoals oneerlijke handel, vrouwenrechten en ontbossing.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: 
  • Klassen begeleiden tijdens interactieve spellen over thema’s als klimaatverandering, oneerlijke handel en mensenrechten. 
  • Assisteren of coördineren van onderwijsprojecten.
  • Meewerken aan de ontwikkeling van een groot nieuw onderwijsproject. 
  • Coachen van nieuwe stagiaires. 
  • Workshops en trainingen geven
  • Marketing- en communicatieconcepten bedenken en uitvoeren
  • Werken op scholen door het hele land en af en toe op het hoofdkantoor in Nijmegen 
  • Eventueel je stage combineren met een (afstudeer)onderzoek  

De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten.

 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: onderzoeken  inzake witwaswetgeving, Onderzoeken samenwerkingsverbanden FIU-Nederland, Onderzoeken  Impact Cryptocurrency, Onderzoeken Visie FIU-Nederland 2019-2025

Funding Circle is een wereldwijd platform voor leningen, dat kleine ondernemingen die willen lenen met investeerders samenbrengt in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Sinds de oprichting in 2010 hebben investeerders – waaronder meer dan 93.000 particuliere investeerders, banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, lokale overheden, de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen - wereldwijd meer dan 77.000 bedrijven voorzien van financiering ter waarde van € 9,5 miljard.

 • Website 
   
 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: aan de strategie kant bijvoorbeeld onderzoeksprojecten waaronder marktverkenningen (dataverzameling + analyse). Ook behoort een stage op onze afdeling Public Affairs tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn meewerkstages op sales, marketing, content, investor relations en risicoanalyse een optie.

Hague Corporate Affairs is een corporate affairs kantoor in Den Haag en Brussel. Wij combineren public affairs met communicatie en zijn dag in dag uit bezig het verhaal van onze klanten te vinden en op alle mogelijke manieren te vertellen.

 • Website
   
 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: Monitoren van politiek en media, debatten volgen van de Tweede Kamer, uitvoeren van stakeholderanalyses, ondersteunen van consultants en nog veel meer.

Integrand streeft ernaar om het meest professionele studentennetwerk van Nederland te zijn. Dit bereiken wij door op een persoonlijke en toegankelijke wijze ambities van academische studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Wij stimuleren studenten door verschillende mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen ter voorbereiding op hun carrière.

 • Internships for international students: YES
   
 • Examples internships: KAO Group – Marketing Stage, Barentskrans – Juridische stage, BAS Consultancy – Recruitment stagiair(e)

The International Criminal Court (ICC) investigates and, where warranted, tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community: genocide, war crimes, crimes against humanity and the crime of aggression.

It fights to end impunity, and through international criminal justice, the Court aims to hold those responsible accountable for their crimes and to help prevent these crimes from happening again.

 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: Chambers, Office of the Prosecutor, Human Resources, Finance.

 

The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) is an independent think and do tank providing multidisciplinary policy advice and practical, solution-oriented implementation support on prevention and the rule of law, two vital pillars of effective counter-terrorism.

ICCT’s work focuses on themes at the intersection of countering violent extremism and criminal justice sector responses, as well as human rights related aspects of counter-terrorism. The major project areas concern countering violent extremism, rule of law, foreign fighters, country and regional analysis, rehabilitation, civil society engagement and victims’ voices.

More info to follow

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

De Marechaussee heeft drie hoofdtaken:

1. Grenspolitietaken,

2. Bewaken en beveiligen,

3. Internationale en politietaken.

 Website:

Internships for international students: NO

Examples internships: zie stagebank

The Leiden University Green Office (LUGO) is working hard to make Leiden University more sustainable. We want to achieve this by reducing the ecological footprint of our University and by creating awareness about sustainability amongst staff and students.

More info to come.

Email: outreach@lugo.leidenuniv.nl 

Mercy Corps is a leading global organization powered by the belief that a better world is possible.
In disaster, in hardship, in more than 40 countries around the world, we partner to put bold solutions into action – helping people triumph over adversity and build stronger communities from within.
Now, and for the future.

Mercy Corps Netherlands (MCNL) was established in December 2017 as a non-profit association, operating in collaboration with its sister organisations, Mercy Corps Global and Mercy Corps Europe (MCE) as one global organisation. All three entities share the same mission, vision, core values and charitable objectives, as well as operational resources for the support and implementation of programme activities. MCNL is operating from the Hague Humanity Hub, joining a dynamic community of innovators in the humanitarian space. 

 • Examples internshipsThe intern will work closely with our Policy & Advocacy Advisor based in The Hague, as well as other selected teams of Mercy Corps to increase our influence and visibility in the Netherlands and towards the EU. In addition, the intern will support Mercy Corps Netherlands with internal and external communications. Internship activities include: 
  • Disseminating major reports and briefs to external audiences;
  • Monitoring relevant news and updates from the Dutch government and media and producing summaries and briefings for internal distribution.
  • Supporting the organisation of and/or Mercy Corps’ participation in key events such as the European Development Days, the Global Summit on Climate Adaptation and Mercy Corps reports’ launch events; 
  • Representing Mercy Corps in external meetings;
  • Managing Mercy Corps Netherlands’ workplace page;
  • Starting and co-managing a Twitter account for Mercy Corps Netherlands
  • Supporting the design and management of social media campaigns and other visibility and influence actions. 

More information will follow

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: Stageplaats Directie Communicatie, Stageplaats Directie Mededinging en Consumenten, Stageplaats Wetgeving en Juridische Zaken

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

Het Shared Service Center DJI (SSC) is door DJI opgericht om de ondersteunende processen op het gebied van personele zaken, inkoop en financiën voor de DJI-inrichtingen en vestigingen te beheren en hierover te adviseren.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: komt op de stagemarkt uitgebreid aan bod

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Verder stimuleert het ministerie de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships: Stageplaats Directie Communicatie, Stageplaats Directie Mededinging en Consumenten, Stageplaats Wetgeving en Juridische Zaken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. 

Meer info volgt

Oxfam Novib is part of Oxfam International, a confederation of 20 development organizations. Together we are the largest international movement against poverty and we work in 93 countries.

The Oxfam Novib Academy aims at giving students the opportunity to contribute to improving the quality of Oxfam Novib’s programmes by offering 3 to 6 months long internships within our teams. We offer an inspiring workplace to students in which they can develop themselves professionally and personally while contributing with fresh ideas and perspectives. By bridging the gap between academia and practice, we meet our ambition towards being a transparent, evidence-based and learning organisation.

 • Internships for international students: YES (next round of recruitment will start around May/June)
   
 • Examples internships: The latest internship opportunities, for Spring 2019, included positions with the following teams, projects or campaigns:

Strategic Partnership Team
External & Internal Communication
Ministry Dialogue
Behind the Barcodes Campaign
Communication and Campaign
Youth Empowerment at Youth Active Citizenship Team
Policy & Research at Youth Active Citizenship team
Youth Team
SD=HS Team – Neglected and Underutilized Species
SD=HS Team - Food Security
Even it Up! Team – Fair Tax Monitor
Land Rights Now

Wij nemen als middenbestuur de verantwoordelijkheid om Zuid-Holland duurzaam en evenwichtig te vormen en maken daarbij gebruik van onze positie, kennis en netwerk, zodat met de samenleving ondernemen, reizen, wonen en recreëren in Zuid-Holland wordt geoptimaliseerd.

De ambtelijke organisatie neemt de verantwoordelijkheid om het bestuur van de provincie Zuid-Holland afgewogen keuzes te laten maken en draagt zorg voor een integrale, transparante en resultaatgerichte uitvoering, mét en voor de samenleving.

 • Internships for international students: NO
   
 • Examples internships:  

Bureau Beleidscoördinatie en Advies
Het bureau Beleidscoördinatie en Advies is verantwoordelijk voor interne advisering en coördinatie op de strategische dossiers van de provincie. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? Het bureau bedient het bestuur, de Commissaris van de Koning, de provinciesecretaris en de beleidsafdelingen (afdelingshoofden, bureauhoofden en medewerkers). Het bureau is de scharnier tussen de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke en ambtelijke top.

Team Strategie en Advies
Het team Strategie en Advies geeft richting aan de provinciale strategie. Wij verbinden bestuur, organisatie en partners. Het team Strategie en Advies is toekomstgericht, zorgt voor samenhang en integraliteit in provinciaal beleid en past nieuwe kennis en inzichten toe.

Jouw rol binnen het Team Strategie en Advies

 • Wekelijkse Advisering CdK en prov.secr. op de GS-agenda;
 • Ontwikkeling van communicatie inclusieve strategie;
 • Organisatie en voorbereiding van ‘programmeertafel’, 2 jaarlijkse ambtelijke programmering van capaciteit/mensen;
 • Organisatie en voorbereiding van ‘collegeconferentie’. 2 jaarlijkse bijeenkomst van bestuurders en ambtelijke top over voortgang van collegeprogramma en profilering;
 • Ondersteuning bij koppeling van P&C cyclus met beleidscontrol. Oftewel integraal maken van inhoud en geld;
 • Doorontwikkeling omgevingsbeleid, het integrale beleid van de gehele provincie.

In samenspraak wordt een takenpakket samengesteld uit deze onderdelen.
 

Wij gebruiken beeld als kracht om te inspireren, te verduidelijken en te veranderen. Daarmee maken we impact op de maatschappij. We zijn creatief en analytisch, ondernemend en nuchter, dromers en doeners. Samen met onze klanten maken we beelden die gezien worden!

Meer info volgt

 

Public Matters is hét public affairs & lobbyadviesbureau dat is gespecialiseerd in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. Wij adviseren organisaties over hoe zij een gewenste positie kunnen verwerven in de politieke, bestuurlijke of publieke arena – op basis van de meest effectieve strategie en het realiseren van de afgesproken doelstellingen.

 • Internships for international students: NO
 • Examples internships: Wil je werkervaring opdoen en spreekt deze stage je aan, stuur dan je CV en een motivatiebrief naar Nick Spier. 
 • Contact details: secretariaat@publicmatters.nl

Think tank working on international security, geopolitics, and foreign affairs through innovative combinations of quantitative and qualitative research and analyses.

 • Internships for international students: YES
 • Examples internships: Internship options: General research internship (several positions at a time), Cyber internship (1 position), Data internship (1 position)

The Hague International Centre is the point of contact for international staff of organisations and companies in The Hague, Delft, Leidschendam-Voorburg and Rijswijk. By providing you with all the information and guidance you need, we offer you a soft landing in The Hague region.

Meer info volgt.

Wie zijn wij?

VNG International is een dochterorganisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ons doel is het ontwikkelen van een krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Europese en internationale samenwerking tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein. VNG International is een bedrijf dat internationaal diensten aanbiedt aan de publieke sector veelal in opdracht van de EU, Nederlandse Ministeries, Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag waar ongeveer 55 mensen werkzaam zijn (jaaromzet gemiddeld € 21 miljoen), met dochterbedrijven in Tsjechië, Tunesië en Zuid Afrika en diverse lokale projectkantoren.  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de projecten (op locatie) maken we gebruik van een groot netwerk van experts op relevante vakgebieden.

Kort samengevat is valt ons werk te verdelen in de volgende activiteiten:

 1. Managen van zogenaamde subsidie programma’s waarbij gemeenten in Nederland een subsidie aan kunnen vragen voor het opzetten van projecten met hun partner in Europa en/of ontwikkelingslanden.
 2. Ondersteunen van Nederlandse gemeenten bij de ontwikkeling van hun Europese en internationale beleid, en hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van Europese fondsen en kennisnetwerken.
 3. Managen van internationale projecten in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en de Wereldbank ter versterking van het lokaal bestuur wereldwijd.
 4. Acquireren van internationale projecten.

Ons werk is onderverdeeld binnen 2 bedrijfsgroepen:

 • Europe, Middle East & North Africa (EMENA)
 • Asia, Sub Sahara Africa & Latin America (ASSALA).

 

Inhoud van de stage

Wij zoeken pro-actieve stagairs die het als een leuke uitdaging ziet om erg afwisselende werkzaamheden te verrichten binnen onze dynamische en zeer internationale werkomgeving. De stagiair wordt ingezet voor ondersteunende werkzaamheden bij de acquisitie van nieuwe projecten en bij de uitvoering van lopende projecten. Dit betekent het doen van kleine onderzoekjes, het toeleveren van bepaalde onderdelen van projectvoorstellen, het zoeken van gemeentelijke experts voor inzet in projecten, en het voorbereiden en uitvoeren van studiebezoeken. Als stagiair heb je veel contact met de betrokken partijen binnen onze projecten (opdrachtgevers, uitgezonden experts, contactpersonen van onze partners etc.). Daarvoor is het spreken van een extra vreemde taal zoals Frans, Spaans en/of Arabisch erg van belan. Hoewel we spreken van een ‘meewerkstage’ streven wij naar een goed evenwicht tussen de verschillende activiteiten en de niveaus hiervan en stemmen we de stage zoveel mogelijk af op de studie, de vaardigheden en de interesses van de student.

 

De ideale stagiair is iemand die in het bezit van de volgende vaardigheden:

 • goede communicatieve vaardigheden;
 • flexibele instelling;
 • grote mate van zelfstandigheid en organisatietalent;
 • pro-actieve  en enthousiaste werkhouding;
 • goede beheersing van de Nederlandse, Engels en Franse taal (is een pré).

WerkenbijdeEU zorgt namens de Nederlandse overheid voor een goede instroom van Nederlanders bij instellingen van de Europese Unie.

Meer info volgt

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.