Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Like me, or else...Nature, nurture and neural mechanisms of social emotion regulation in childhood

Datum
donderdag 12 maart 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Binnen haar promotie onderzoek heeft Michelle Achterberg uitgebreid onderzoek gedaan naar de onderliggende mechanismen van sociale emotieregulatie in de kindertijd. De studies tonen aan dat onze hersenen geneigd zijn om te signaleren voor sociaal-relevante informatie, ongeacht of dit positief of negatieve feedback is. Dit netwerk van “sociaal signaleren” is al in de kindertijd aanwezig, wat aangeeft dat dit een belangrijk sociaal kern mechanisme kan zijn.

De resultaten in dit proefschrift laten bovendien zien dat sociale afwijzing vaak wordt gevolgd door reactieve agressie en dat het beheersen van deze emoties verband houdt met hersenactivatie in de dorso-laterale prefrontale cortex. De resultaten zijn in lijn met eerdere neurologische modellen, die het belang benadrukken van top-down controle van prefrontale hersengebieden over bottom-up verwerking van subcorticale hersengebieden.

Als aanvulling op deze modellen tonen Michelle's resultaten aan dat de basis voor de functionele en structurele architectuur van subcorticale prefrontale hersenconnectiviteit al zichtbaar is tijdens de kindertijd en dat ontwikkeling binnen deze netwerken belangrijk is voor sociale emotieregulatie.

Neurowetenschappelijk onderzoek bij (jonge) kinderen brengt uitdagingen met zich mee en er moet dan ook rekening worden gehouden met verschillende methodologische overwegingen bij het bestuderen van de hersenen van kinderen. Deze worden uitgebreid besproken in het proefschrift. Ondanks deze moeilijkheden kan het bestuderen van de hersenontwikkeling bij kinderen belangrijke inzichten bieden in een unieke en kansrijke ontwikkelingsperiode.

Promotoren

  • Prof.dr. E.A.M. Crone
  • Prof.dr. M.J. Bakermans-Kranenburg (VU Amsterdam)

Co-promotor

  • Dr. A.C.K. van Duijvenvoorde

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.