Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Ethics on the radar: Exploring the relevance of ethics support in counterterrorism

Datum
donderdag 12 maart 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In de hedendaagse terrorismebestrijding spelen voor de betrokken professionals veel urgente ethische dilemma’s. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben wat dat betreft een grote impact gehad op de praktijk van terrorismebestrijding. Zo is bijvoorbeeld het neerhalen van een vermeend gekaapt vliegtuig, met de dood van tal van onschuldige reiziger als gevolg, aan de gereedschapskist van professionals toegevoegd. Uiteraard zijn de meeste ethische dilemma’s die terrorismebestrijders ervaren niet dermate extreem en meer een kwestie van routine werkzaamheden. Dat laat onverlet dat dit scenario als realistisch kan worden beschouwd.
Onze tijd brengt veranderende veiligheidslinies met zich mee die een aanhoudend aanbod van dreigingen weerspiegelen (‘vloeibare tijden’). In antwoord hierop is er sprake van een permanente roep naar proactieve maatregelen, een situatie die met de term ‘wereldrisicosamenleving’ is aangeduid.
In dit proefschrift wordt ethiek als een belangrijke richtinggevende bron gezien die als aanvulling op het recht kan worden beschouwd. De meeste dilemma’s van terrorismebestrijders waren in het begin van dit onderzoek amper vertegenwoordigd in de vakliteratuur van contraterrorisme- en veiligheidsstudies of van toegepaste ethiek en ethiekondersteuning. Daarnaast was er in de praktijk van terrorismebestrijding zelf sprake van een gebrek aan gedocumenteerde ervaringen over hoe professionals met ethische uitdagingen omgaan en over de implementatie van ethiekondersteuning.
Dit proefschrift beoogt deze leemte te vullen door de volgende onderzoeksvraag te stellen en te onderzoeken: Wat is de huidige relevantie van de ethiek van terrorismebestrijding en wat is de meerwaarde van ethiekondersteuning in de praktijk van terrorismebestrijding?

Promotoren

  • Prof.dr. E. Bakker
  • Prof.dr. A.C. Molewijk (Amsterdam UMC )

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.