Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Emotions and Psychosocial development of Children with and without Developmental Language Disorder

Datum
woensdag 4 maart 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Gemiddeld twee kinderen in elke klas heeft een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kinderen met TOS hebben veel moeite hun eerste taal te verwerven en te gebruiken, zonder dat er een duidelijke oorzaak is voor deze taalproblemen, zoals gehoorproblemen of een beperkt taalaanbod. Kinderen en jongeren met TOS hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychosociale problemen, zoals gepest worden, depressieve gevoelens of externaliserende gedragsproblemen, maar er zijn veel individuele verschillen. Echter, de ernst van de taalproblemen van kinderen met TOS kan niet goed verklaren welke kinderen wel en welke geen psychosociale problemen ontwikkelen.

Om beter inzicht te krijgen in risico en beschermende factoren voor psychosociale problemen van kinderen met TOS is daarom het EmoTOS onderzoek opgezet in samenwerking met Koninklijke Kentalis. In dit promotieonderzoek heeft Neeltje van den Bedem risico en beschermende factoren onderzocht, die afhankelijk zijn van de taalontwikkeling. Door middel van taal in sociale interacties krijgen kinderen namelijk inzicht in zichzelf en anderen en leren zij emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. Problemen in deze onderdelen van emotionele competentie zijn vervolgens een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van psychosociale problemen.

Het EmoTOS onderzoek heeft laten zien dat kinderen tussen de 9 en 16 jaar oud met meer problemen in emotionele competentie een verhoogd risico hebben op psychosociale problemen. Dit geldt zowel voor kinderen met als zonder TOS, maar bij kinderen met TOS in sterkere mate. Ook vonden we dat groei in emotionele competentie samenhangt met een vermindering van psychosociale problemen over tijd. Problemen in emotionele competentie spelen daarnaast een medierende rol in de relatie tussen de ernst van taalproblemen en internaliserende en externaliserende problemen. Dit betekent dat niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de emotionele competentie ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt is in de begeleiding van kinderen met TOS om psychosociale problemen te beperken.

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. C. Rieffe
  • Prof. J. Dockrell (University College London)

Co-promotor

  • Dr. P. van Alphen (Koninklijke Kentalis)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Factsheet EmoTOS-project

Brochure: De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.