Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Zoonímia Histórico-comparativa: Denominações dos antílopes em bantu

Datum
woensdag 26 februari 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Dit promotieonderzoek heeft tot hoofddoel de mogelijke cognaten te analyseren voor bepaalde antiloopsoorten in de Bantoe gemeenschappen. Door enerzijds de fundamentele principes van de Historisch-Vergelijkende Taalkunde (vergelijkende methodologie) en anderzijds een maximum aantal bibliografische bronnen te gebruiken, zijn een groot aantal woorden uit een aanzienlijk aantal Bantoetalen verzameld. 174 protovormen betreffende de woordenschat specifiek voor de antilopen in Bantoe zijn uitgelicht. Van deze vormen waren 62 stammen al voorgesteld in de database Bantu Lexical Reconstructions (BLR) (2003) en 14 via andere bronnen. Sommige veelvoorkomende lexicale creatieprocessen in de Bantoetalen zijn semantische uitbreiding, reduplicatie, metathese en de metafoor. Bovendien heeft dit onderzoek het mogelijk gemaakt de betekenis te verfijnen van meerdere reeds voorgestelde reconstructies in de BLR. De semantische velden van de nomenclatuur van dieren zijn onderhevig aan heel wat verschuivingen, wat voornamelijk wordt verklaard door de veranderingen van de nominale klassen, maar ook door problemen met de betrouwbaarheid van bepaalde bronnen. In sommige gevallen is men erin geslaagd de oorsprong van de betekenis van gereconstrueerde stammen te achterhalen en hun semantische motivaties te begrijpen.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting


Promotor

  • Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Financiers

  • Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-Brasil)

  • Koninklijk museum voon Midden-Afrika (KMMA-België/Tervuren)

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.