Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Pride, Prejudice and Manchurian Heritage: North Korean Migrants and Memories of a Land Left Behind

Datum
woensdag 26 februari 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Wat betekent het Noord-Koreaan te zijn? Deze vraag heeft tot nog toe weinig interesse losgeweekt, zelfs niet in Zuid-Korea, waar het in velerlei opzichten een existentiële vraag is. Dit proefschrift levert een bijdrage aan het antwoord op deze vraag. Aan de hand van enquêtes en interviews uitgevoerd in 2016 onder 1,5% van de Noord-Koreaanse “overloper-migranten” populatie gevestigd in Zuid-Korea, peilt het onderzoek dieper naar de 'culturele identiteiten' van Noord-Koreanen. In essentie zoekt het een antwoord op de vraag wat het betekent Noord-Koreaan te zijn, en wat de breuklijnen zijn binnen de Noord-Koreaanse samenleving die doorwerken onder de hervestigde Noord-Koreanen aan het begin van het derde decennium van de 21e eeuw?

Dit proefschrift bestudeert de relatie tussen de conservatieve officiële cultuur van de Noord-Koreaanse centrale overheid en de uiteenlopende vormen van ‘echte’ cultuur. Het stelt vast dat ofschoon de Noord-Koreaanse regering een imago van zichzelf promoot dat notoir raciaal is en een gesloten ethnische groepsidentiteit oplegt, gewone Noord-Koreanen blijk geven van handelsbekwaamheid in hun eigen leven. Zo ontstaan er diversere identiteiten dan deze gevormd binnen het door de overheid opgelegde socializeringsproces in scholen en andere institutionele kaders.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële hulp van de Europese Onderzoeksraad onder het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie (FP7/2007-2013), Het vormt een onderdeel van 'A war of Words: What ancient Mantchouria does to Korea and China today'. Onder leiding van Prof. R.E. Breuker onderzoekt het project het dispuut tussen de beide Korea's en China betreffende de geschiedenis van Mantsjoerije.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting.

Promotor

  • Prof.dr. R.E. Breuker

Financiers

  • European Research Council

  • Academy of Korean Studies

  • Leids Universiteits Fonds

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.