Universiteit Leiden

nl en

Lezing | NGL-publiekslezing met borrel

De natuur en onze toekomst

Datum
donderdag 20 februari 2020
Tijd
Locatie
Collegezalengebouw
Einsteinweg 57
2333 CC Leiden
Foto: Paul van de Velde

‘Een miljoen plant- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd’ berichtte de VN in 2019. Moeten we ons zorgen maken over biodiversiteit? Hoogleraar Natuurlijk kapitaal Koos Biesmeijer laat u zien hoe de flora en fauna in Nederland ervoor staan en gaat met u in gesprek over hun nut. Is biodiversiteit essentieel voor een duurzame toekomst?

We kennen de prachtige en fascinerende natuurbeelden van David Attenborough en Freek Vonk. Maar in mei 2019 kwam de VN met een ander, schrikwekkend plaatje: een miljoen soorten op aarde wordt de komende decennia met uitsterven bedreigd. Ook in Nederland gaat de natuur nu al achteruit: er vliegen 75 procent minder insecten rond dan 30 jaar geleden en het aantal bedreigde soorten neemt alleen maar toe.

Een van de boosdoeners is de intensieve landbouw. Die zorgt onder andere voor het neerslaan van grote hoeveelheden ammoniak uit de lucht in de bodem. Dit zorgt voor overbemesting, met ontregeling van flora en fauna tot gevolg. De huidige stikstofdiscussie illustreert de urgentie van dit probleem.

Maar ook de slechte waterkwaliteit, de chemische vervuiling van ons milieu en andere factoren bedreigen de biodiversiteit. Wat is er nodig om onze biodiversiteit te redden? En wat schieten we daarmee op?

De handen ineen

Om het tij te keren werkt Biesmeijer samen met de boeren, supermarkten, agro-business, banken en natuur-, milieu-, en kennispartijen aan een nationaal plan: het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit plan beoogt om in 2030 de Nederlandse biodiversiteit te laten floreren, waardoor de natuur weer rijker en de landbouw weer gezonder wordt.

Over Koos Biesmeijer

Ecoloog Koos Biesmeijer (1964) is wetenschappelijk directeur van het Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar Natuurlijk kapitaal aan de Universiteit Leiden. Biesmeijer is als kwartiermaker betrokken bij het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteitsherstel en is vicevoorzitter van het bestuur van Natuurmonumenten. Zijn onderzoek gaat over de stand van de biodiversiteit en de rol van de mens daarin, met speciale aandacht voor bijen en bestuiving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.