Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Transcultural Health Care Utilisation in Serengeti of Tanzania: Towards Applied Ethnoscience in Public Health Management

Datum
woensdag 29 januari 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Het onderzoek geeft inzicht in het ziektegedrag in zowel ruraal als semi-urbaan gebied in Serengeti in Tanzania. Het is toegespitst op de motieven en gedragingen die patiënten vertonen bij het vertrouwen op de lokale gezondheidszorg, geclassificeerd als traditioneel, transitioneel of modern. Het beschrijft de beschikbaarheid, toegankelijkheid en patronen van het gebruik van deze gezondheidszorgsystemen, met name hoe deze zijn ingebed in het lokale culturele erfgoed. Het toont aan dat de gedragspatronen gedomineerd worden door psycho-sociale en culturele factoren. Daarnaast worden zowel de achtergrondkenmerken, interveniërende- als situatie afhankelijke factoren die de gebruikspatronen beïnvloeden, beschreven, geanalyseerd en verklaard. Het analytisch model gebaseerd op de school van ‘Ethnoscience’ toont waar het gebruik van deze medische systemen verband houdt met de historische, culturele en economische factoren die het dagelijkse leven van de inwoners bepalen. De analyse van de onderzoeksgegevens levert aanbevelingen voor onderwijs en opleiding van lokaal midden- en hoger kader personeel ter ondersteuning van geïntegreerd transcultureel volksgezondheidsbeleid, zoals geïnitieerd door de lokale overheid van Serengeti in samenwerking met de opleidingsinstituten van de Kanisa la Mennonite Tanzania (KMT). De bevindingen worden gebruikt als input voor de beoogde mastercursus in Transcultural Public Health Management in het gebied, en elders in vergelijkbare omstandigheden. Daarin wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de lokale medische kennis, overtuigingen en praktijken van de bevolking in het doelgebied, ter verbetering van de publieke gezondheidszorg.

Promotoren

  • Prof.dr. L.J. Slikkerveer
  • Prof.dr. H.P. Spaink

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.