Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Publiekssymposium Duurzame Energie

Datum
donderdag 20 februari 2020
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Lorentzzaal

Dikwijls noemen experts 2050 als het jaar waarin de transitie van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebronnen moet zijn voltooid. Fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde, en raken bovendien op. De wereld moet daarom overstappen naar nieuwe, duurzame bronnen van energie. Wetenschappers van de Universiteit Leiden doen vanuit diverse disciplines uniek onderzoek dat bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie en de reductie van CO2.

Tijdens dit publiekssymposium over duurzame energie vertellen onze wetenschappers over de laatste stand van zaken in hun onderzoek. Daarna is er volop ruimte om vragen te stellen en om met de wetenschappers en met elkaar in gesprek te gaan.

De sprekers

De Leidse Chemicus Marc Koper is een autoriteit op het gebied van CO2-reductie en het via elektrolyse omzetten van water en CO2 in nuttige producten, zoals waterstof en kleine koolstof-bevattende moleculen. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof. Koper onderzoekt hoe de elektrolyse van CO2 in verschillende producten precies werkt, en hoe we dit proces zo efficiënt mogelijk kunnen maken.

De overstap naar andere energiebronnen heeft ook grote gevolgen voor onze levens en onze woonomgeving, Psycholoog Emma ter Mors onderzoekt publieke perceptie rondom energieprojecten. Haar onderzoek geeft antwoord op vragen als “Hoe kunnen we maatschappelijke weerstand verklaren en voorkomen?’ en ‘wat vinden omwonenden van energieprojecten en waarom?’ De resultaten van haar onderzoek worden gebruikt door projectmanagers en beleidsmakers op het gebied van energieprojecten.

Chemicus Irene Groot stort zich op het proces van katalyse. Als we straks op industriële schaal CO2 willen omzetten in schone brandstoffen, hebben we de juiste katalysatoren nodig:  oppervlaktes waarop de chemische reactie plaatsvindt. Maar eigenlijk weten we nog veel te weinig over katalyse om te bepalen hoe de perfecte katalysator eruit moet zien. Groot is een van de eersten die katalyse onderzoekt onder echte industriële omstandigheden, dus onder hoge druk en temperatuur.

Aanmelden

Het symposium is gratis toegankelijk. Voor een kopje koffie of thee vooraf wordt gezorgd. Aanmelden is wel verplicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.