Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Presentatie Historisch Geografisch Informatiesysteem 'HisGIS' 1832 Zuid-Holland Kustzone

Datum
vrijdag 17 januari 2020
Tijd
Locatie
Gebouw A0 van het Provinciehuis
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Zaal
Tijdelijke Statenzaal
Het bewerkte gebied voor Zuid-Holland

Het Napoleontisch kadaster is het afgelopen jaar gedigitaliseerd voor de kustzone van Zuid-Holland: dat is ruwweg het gebied tussen Rotterdam en Hillegom, met inbegrip van de steden Leiden, Den Haag, Delft, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht. Het HisGIS-team van de Fryske-Akademy en het Humanities Cluster van de KNAW heeft dit uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van het door haar gesubsidieerde onderzoek Hoven in Holland 900-1300, dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden.

HisGIS

Door HisGIS, het Historisch Geografisch Informatiesysteem, komt de informatie van het oudste kadaster beschikbaar in GIS. Hiermee wordt historische Big Data over de eigenaars, waarde en gebruik van meer dan 120.000 percelen uit de jaren 1812-1832 toegankelijk. Dit systeem kan na de lancering door iedereen via het internet op www.hisgis.nl worden geraadpleegd. Het resultaat kan daarbij gelegd worden over alle mogelijke andere datasets en kaarten, zoals luchtfoto’s, hoogtebestanden, archeologische waardebepalingen en oude topografische en landsmeetkaarten. Daardoor zijn op microniveau vergelijkingen mogelijk tussen vroegere en huidige situaties. Dat levert onschatbare informatie en inzichten op voor archeologen, historisch ecologen, landschapsspecialisten, historici van velerlei soort, erfgoedbeheerders en vele anderen.

Aanmelding

Aanmelden voor dit symposium kan door vóór 14 januari 2020 een e-mail te sturen aan: ontstaanvanholland@pzh.nl. Vermeld hierbij uw naam en organisatie. Wegens een beperkt aantal plaatsen is de aanmelding pas definitief na bevestiging.

Programma

14.00 uur          Ontvangst  met koffie en thee.

14.30 uur          Welkomstwoord door door dr. Joost Vorst, plaatsvervangend hoofd van het bureau cultuur en vrije tijd van de provincie Zuid-Holland.

14.35 uur          Toelichting op de totstandkoming van het project door prof. dr. Hans Mol, projectleider HisGIS, Fryske Akademy en Humanities Cluster van de  KNAW, en bijzonder hoogleraar geschiedenis van middeleeuws Friesland aan de Universiteit Leiden.

14.50 uur          Officiële openstelling HisGIS 1832 Kustzone Zuid-Holland door mevrouw Willie de Zoete, gedeputeerde voor cultuur en erfgoed in de provincie Zuid-Holland.

14.55 uur          Korte demonstratie van de website door Hans Mol en Thomas Vermaut, teamleider geo Humanities Cluster van de KNAW.

15.05 uur          Voordracht over Het belang van het oudste kadaster voor de studie van het erfgoed in Nederland, door dr. Jaap Evert Abrahamse, senior onderzoeker stadsgeschiedenis van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

15.25 uur          HisGIS en de archeologie van de stad, aan de hand van de casus Leiden, presentatie door dr. Roos van Oosten, universitair docent archeologie aan  de Universiteit Leiden.

15.45 uur          Borrel

16.30 uur          Einde

Den Haag in 1832, per perceel
Leiden en omgeving in 1832, per perceel

Historisch Geografisch Informatiesysteem: 'HisGIS'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.