Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Arabic and Aramaic in Iraq: Language and Syriac Christian Commitment to the Arab Nationalist Project (1920-1950)

Datum
woensdag 8 januari 2020
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel het Osmaanse Rijk uiteen en werd Irak een koninkrijk onder Brits gezag met een sterke Arabische identiteit. Niet alle inwoners van het nieuwe Irak waren Arabische moslims: behalve een groot aantal Koerden was zo’n 3% christelijk en 2% Joods. Dit proefschrift gaat over de vraag wat de christenen in Irak deden met deze nieuwe werkelijkheid met de nadruk op gebruik van taal. De Iraakse christenen behoren in meerderheid tot de Syrische kerken, en daarmee hadden zij een gezamenlijk cultureel erfgoed dat teruggaat tot de eerste eeuwen na Christus en een gemeenschappelijke kerkelijke taal: het Klassiek Syrisch. De christenen waren echter ook verspreid over verschillende kerken en bovendien waren er grote verschillen in de taal die in het dagelijks leven werd gebruikt: sommige christenen spraken Aramees, anderen Arabisch. Dit zorgde voor verschillende houdingen ten opzichte van de samenleving. Eén groep, die met name bestond uit Chaldeeuwse katholieken, maakte een radicale positieve keuze voor het Arabisch en steunde het Arabisch nationalisme, zonder daarbij overigens het Syrisch-christelijke erfgoed te vergeten. Een andere groep, vooral bestaande uit christenen uit de Kerk van het Oosten, zag zichzelf juist niet als Arabisch maar als Assyrisch en benadrukte het gebruik van het Aramees als taal. Tot slot waren er ook seculiere christenen die hun Arabische identiteit benadrukten en ingingen tegen de macht van religie in de maatschappij. Het proefschrift laat zien hoe het Arabisch nationalisme ruimte bood voor christenen, maar tegelijkertijd sterk beperkend was voor christenen die hun eigen cultuur wilden benadrukken.

Lees Meer

Promotor

  • Prof.dr. H.L. Murre-van den Berg

Financiers

  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.