Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Van gilde tot ROC. Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden

  • Anneke Boot
Datum
dinsdag 10 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Hoe hebben jonge mensen in de loop van de eeuwen hun vak geleerd? Hoe was het vakonderwijs georganiseerd, wie waren daarvoor verantwoordelijk? En was er onderwijsinhoudelijk verschil tussen publiek en particulier vakonderwijs? Deze vragen staan centraal in dit proefschrift, met de landelijke ontwikkeling van het vakonderwijs als achtergrond voor een lokale studie over de stad Leiden.
De studie is longitudinaal van opzet en kent drie delen. De eerste periode omvat de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, waarin vakonderwijs zich voornamelijk binnen de ambachtsgilden afspeelde. Het gildeverbod vormt de overgang naar de tweede periode, de negentiende eeuw, waarin het particulier initiatief vakscholen oprichtte. Pas begin twintigste eeuw nam de rijksoverheid verantwoordelijkheid voor vakonderwijs, de derde periode van de studie.
De Leidse vakopleidingen worden uitvoerig geportretteerd, gebaseerd op veel nieuw archiefmateriaal. Daarbij is telkens de vraag wie vakonderwijs aanbood en met welk doel. Bij de ambachtsgilden was het werkveld zelf verantwoordelijk: meesters leidden leerlingen op. Na het gildeverbod waren het particulieren die vakscholen oprichtten, bijvoorbeeld de Practische Ambachtsschool. Pas in de twintigste eeuw neemt het Rijk verantwoordelijkheid voor vakonderwijs, met sinds eind vorige eeuw weer een belangrijke rol voor het werkveld. De huidige onderwaardering van vakonderwijs wordt in historisch perspectief geplaatst.
Het proefschrift is ook te zien als een pleidooi voor de herwaardering van vakmanschap en daarmee interessant voor een breder publiek. Daarom verschijnt het ook in een rijk geïllustreerde publieksversie.

Samenvatting 

Promotoren

  • Prof.dr. W. Otterspeer
  • Prof.dr. S. Karsten

Co-promotor

  • Dr. Pieter Slaman

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Van gilde tot ROC. De geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.