Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Toegankelijke architectuur

Datum
donderdag 12 december 2019
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Voor de meeste architecten is toegankelijk ontwerpen een verplicht nummer vanuit het Bouwbesluit. Het Handboek Toegankelijkheid wordt meer als een last gezien dan als iets belangrijks waarmee gebouwen beter worden. Maar niet meer door Ed. Bijman. In 2010 liep hij een dwarslaesie op en is daardoor aangewezen op een rolstoel. Sindsdien is hij zich als architect gaan richten op rolstoelarchitectuur: ontwerp-oplossingen voor mensen met een beperking die naast functioneel ook mooi zijn. Hij wil zijn ervaring als architect koppelen aan de ervaring die hij aan het opdoen is als rolstoeler, op kleine schaal (particuliere woningaanpassingen), maar ook op grotere schaal voor zorginstellingen. Voordat Ed. Bijman aan zijn lezing begint, zal het onderwerp worden ingeleid door Aya Ezawa.

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.