Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Monetary Valuation of Water-related Ecosystem Services

  • J.E.M. Schild
Datum
woensdag 11 december 2019
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Ecosystemen zijn van cruciaal belang voor het leven op aarde. Ze bieden voedsel en water, slaan koolstof op, voorkomen bodemerosie en zuiveren water. Alhoewel ecosystemen dus concrete baten hebben voor de maatschappij, worden deze typisch over het hoofd gezien in beleidsvorming. Dit is problematisch omdat ecosystemen – en daarbij de baten die zij bieden – onder toenemende druk staan als gevolg van menselijk handelen.
Het ecosysteemdiensten-concept streeft ernaar om de baten van ecosystemen voor menselijk welzijn beter weer te geven, zodat de menselijk invloed op ecosystemen beter meegewogen kan worden in beleids- en besluitvorming. De baten van ecosysteemdiensten worden vaak in termen van geld uitgedrukt.
Het ecosysteemdiensten-concept wint snel aan populariteit onder beleidsmakers, wetenschappers en milieuorganisaties. Maar vormen zulke monetaire waardeschattingen van ecosysteemdiensten eigenlijk wel een goede weerspiegeling van de ecologische staat van het ecosysteem?
Dit wordt in dit proefschrift onderzocht aan de hand van waterkwantiteitsgerelateerde diensten in wereldwijde droge gebieden (hoofdstukken 2 en 3) en waterkwaliteitsgerelateerde diensten in het Schelde stroomgebied (hoofdstukken 4 en 5).
De resultaten laten zien dat de gekozen methodologische benadering van doorslaggevende invloed is op de geschatte monetaire waardes voor watergerelateerde diensten, terwijl de ecologische staat van het ecosysteem van minder belang blijkt te zijn. Deze bevinding roept vragen op over de validiteit van monetaire waardering van ecosysteemdiensten als instrument om de waarde van ecosystemen beter in beeld te krijgen bij beleidsbeslissingen. Het waarderen van ecosysteemdiensten lijkt daarom nog niet geschikt voor gebruik in de praktijk, in weerwil van de snel toenemende populariteit onder beleidsmakers.

Promotor

  • Prof.dr.ir. P.M. van Bodegom

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.